Ido-Kulturo

Centrala ret-situo di la kulturo en Ido
Omna video, audio*, elektronikala libro e altra kontenaji en Ido trovesas hike.

http://www.youtube.com/VideiEnIdo

Bonveno ad Ido-Kulturo!

SALUTO! Vu esas en Ido-Kulturo. La precipua skopo di Ido-Kulturo esas publikigar e divulgar kontenaji pri od en la linguo internaciona Ido.

Ido esas linguo auxilaria internaciona qua kreesis departante de projeto di reformo dil Esperanto adoptita dum oktobro 1907 en Paris da Delegaciono de eminenta ciencisti e linguisti havinta internaciona reputeso.

Komparita ad angla od ad omna altra linguo naturala, l'Ido havas la tri avantaji sequanta:

- Ido esas kulturale neutra 

- esante la matrala linguo di nulu, Ido egalesigas olua parolanti

- Ido esas multe plu facile e rapide lernebla, 5 o 6 monati suficas por havar bona nivelo. 

L'ido povas divenar l'alternativa solvuro ad angla internaciona (globish) uzata hodie por la turismo e la relati komercala, ciencala e teknikala.IRGALOKE UZEZ E JUEZ IDO, LA LINGUO INTERNACIONA,

LA LINGUO UTILA POR OMNI.