משל יותם

 

משל יותם (שופטים ט')

 

הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך.

 

ויאמרו לזית: מלכה עלינו.

ויאמר להם הזית: החדלתי את דשני אשר בו יכבדו אלוקים ואנשים והלכתי לנוע על העצים?

 

ויאמרו העצים לתאנה: לכי את מלכי עלינו.

 

ותאמר להם התאנה: החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים?

 

ויאמרו העצים לגפן: לכי את מלכי עלינו.

 

ותאמר להם הגפן: החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים והלכתי לנוע על עצים?

 

ויאמרו העצים אל האטד: לך אתה מלוך עלינו.

 

ויאמר האטד אל העצים: אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי, ואם אין תצא אש מן האטד

ותאכל את ארזי הלבנון.

 

 
במשל מדבר יותם על העצים המבקשים להם מלך ופונים אל עצי פירות שונים המסרבים לבקשתם.
לפי פרשני התנ"ך
 
עץ הזית  מסמל את השופט עתניאל בן קנז
 
 
 

התאנה מסמלת את דבורה הנביאה

 
 הגפן מסמל את אביו, גדעון.

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
את אחיו אבימלך, לעומת זאת, ממשיל יותם
לשיח עקר וקוצני, האטד  , שנוטה לבעור באש ולהבעיר את סביבתו- הממליך עצמו כמלך על העצים, ולבסוף ממנו יוצאת האש המבעירה את עצי הלבנון' בנמשל- אנשי שכם.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם העץ

סוג הצמח

הפרי

התכונות

זית

 

 

תאנה

 

 

 

גפן

 

 

 

אטד

 

 

 

 
תרמילון: זיתים, עץ פרי, תירוש, מתק-תנובה, עץ סרק, דשן – שמן, דבלים,עץ פרי נשיר, שיח, ענבים
 

השלם את המשפטים:

      ¨         העצים במשל משולים ל:_____________

      ¨         עצי הפרי משולים ל:________________

      ¨         האטד משול ל:____________________

במי היית בוחר למלך: באטד או בעץ מניב פרי? מדוע?

 

הנמשל:

אנשים המועילים לחברה אינם מחפשים את ה______

ואת ה_______.

האנשים חסרי התועלת זקוקים ל______.

מי שלא ישמע בקולם:________.

 

חפשו במקורות המידע חומר על האטד וכתבו עליו ועל תכונותיו.
 
תת-דפים (1): המחזת משל יותם
Comments