המחזת משל יותם

המחזת משל יותם

תפקידים: יותם, עצים: הרבה ילדים, עץ תאנה, גפן, עץ זית ואטד – יכלים להיות שלושה ילדים על כל עץ, אבימלך, בעלי שכם – קבוצת ילדים, כרוז/מקהלה, אם יש הרבה ילדים תלמיד אחד יכול לומר את הנמשל ואחר את מוסר ההשכל, או שהכרוז/מקהלה יאמרו אותו.

אביזרים: פס נייר על הראש שמייצג כל דמות

כל אחד מכין לו את הפס: כותב את שם התפקיד שלו + איור קטן.

ציוד נדרש:    בריסטול גדול לתפאורה 30 פסי בריסטול לראשים

 

 

 

המחזה
 
אבימלך פונה לבעלי שכם- מה לכם עם שבעים אחי שימשלו בכם? הכתירו אותי

למלך, הרי אני בן משפחתכם.

בעלי שכם אכן כך נעשה, אנא אבימלך היה לנו למלך.

כרוז/מקהלה – אבימלך נוסע לבית אביו והורג את אחיו. רק האח הצעיר יותם מתחבא מפני אבימלך וניצל.

רקע כמה ילדים שוכבים על הריצפה מעמידים פנים כמתים.

יותם יוצא ממחבואו ופונה לבעלי שכם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלוהים. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך.

קבוצת עצים מתגודדת יחדיו העצים הם אומרים אחד לשני

            לחיות יש מלך – האריה

            לעופות יש מלך – הנשר

גם לנו העצים צריך להיות מלך

הבה נלך ונחפש לנו מי מהעצים ימלוך עלינו.

כרוז/ מקהלה – הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ראשון פנו אל הזית.

העצים זית, זית מלוך עלינו.

זית אני? אני אינני צריך את המלוכה, אני שמפירותי מוסקים את השמן ממנו מושחים את המלכים, שאותי מכבדים גם האלוהים וגם האנשים, מה לי כי הלכתי לנוע ולמלוך על העצים?

כרוז/ מקהלה שנייה פנו אל התאנה.

עצים תאנה, תאנה מלכי עלינו.

תאנה אני אינני צריכה את המלוכה, פירותי המתוקים ותנובתי הטובה מספיקים לי ושווים מכל מלוכה, מה לי כי הלכתי לנוע על העצים?

כרוז/ מקהלהשלישי פנו העצים את הגפן.

עצים גפן, גפן מלכי את עלינו.

גפן אני, וכי מדוע עלי למלוך? הפסקו פירותי להניב תירוש, המשמח כל לב אנוש והלכתי לנוע על העצים?

כרוז/ מקהלה הסתכלו העצים כה וכה וראו את האטד.

עצים – אטד, אטד מלוך אתה עלינו.

אטד אם רצונכם בי כמלך בבקשה בואו נוחו ושבו בצילי.

העצים מתיישבים לרגלי האטד.

כרוז/ מקהלה -  ותצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון.

משפט סיום נאמר ע"י כל השחקנים אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר.

יותם חוזר לבמה ואתם אנשי שכם מקווה אני שתשמחו באבימלך מלככם והוא ישמח בכם, אך היזהרו! שלא תצא אש מאבימלך ותשרוף אתכם ושלא תצא אש מכם אנשי שכם ותשרוף את אבימלך.

נימשל המעשה או העניין שבגללו מספרים את הסיפור = המלוכה

מוסר ההשכל לא כל אחד יכול להיות מלך.

 

Comments