דבורה הנביאה

 תעודת זהות לשופטת

 

שם השופטת:                                       ____________________________

יחוס/קרבה משפחתית:                    ____________________________

מוצא השופטת (מאיזה שבט):            ____________________________

מקצוע:                                               ____________________________

נלחמה נגד:                                           ____________________________

שנות שיעבוד:                                    ____________________________

תכונה מיוחדת או מעשה מיוחד:     _________________________________

ותשקוט הארץ....:                            _________________________________

  דבורה שופטת את העם תחת התומר

 
אהוד מת ובני ישראל שוב החלו לעשות הרע בעיני ה'.

יבין מלך חצור שלט עליהם.

שר צבאו של יבין היה סיסרא. סיסרא שלט על ישראל עשרים שנה.

ה' שולח את דבורה הנביאה להציל את ישראל

דבורה קוראת אליה את ברק בן אבינועם ומצווה עליו לגייס עשרת אלפים לוחמים משבטי נפתלי וזבולון.

ברק מבקש מדבורה להצטרף למלחמה, דבורה מסכימה אך אומרת לו שמי שינצח את המלחמה הזו תהיה אישה.

ברק מגייס עשרת אלפים לוחמים.

סיסרא הגיע עם תשע מאות רכב ברזל צבא גדול. וברק בא למלחמה עם צבאו.

בקרב שהתנהל סמוך לנחל קישון ובמרדף שאחריו, הוכה כל הצבא הכנעני על רכבו וחייליו. סיסרא ירד ממרכבתו ונס ברגל לעבר אוהלה של יעל אשת חבר הקיני, שהיו לו יחסי שלום עם מלך יבין,  וסיסרא היה בטוח ששם יוכל למצוא מקלט. 

יעל מזמינה אותו לאוהלה ושם היא הורגת אותו.

המלחמה מסתיימת בנצחונם של בני ישראל ודבורה שרה שיר ניצחון והלל.