Zwem ABC

Zwemlessen info

Leren zwemmen met Inky

Samen met Inky, een cartoon inktvis, kunnen kinderen ons het water ontdekken. De kinderen leren bij ons zwemmen volgens het zwem ABC. Het Zwem-ABC is opgedeeld in drie delen. Wanneer het complete Zwem-ABC is afgerond is uw kind zwemveilig.

De inhoud van onze zwemlessen is gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten:

Motivatie

Bij de zwemles wordt op individueel niveau bepaald of de jonge zwemmer klaar is voor de volgende fase. Ons streven is ieder kind zoveel mogelijk te stimuleren binnen zijn/haar mogelijkheden.

Zwemplezier

Water is leuk! Je wordt er nat van, je kunt er leuke spelletjes in doen en je kunt er lekker in zwemmen! Dat gevoel willen wij uw kind meegeven. Daarvoor zijn bepaalde vaardigheden nodig. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leef- en denkwereld en houden bij het leren zwemmen rekening met de leeftijd van uw kind. U vindt dat dan ook tijdens de zwemlessen (spelelementen) terug bij het aanbieden van de oefenstof. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leuk en leerzaam materiaal. Plezier bij het leren zwemmen vinden wij heel belangrijk.

Zwemveiligheid

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich geheel vrij in het water voelt. Daarvoor leert het op verschillende manieren met water omgaan. Vaardigheden als het onder water gaan, ademhaling, drijven, wenden en keren, springen, voortbewegen en het gekleed zwemmen worden uw kind op speelse wijze aangeleerd.

Als uw kind bovenstaande vaardigheden in verschillende waterdieptes beheerst kan het veilig en vrij in het water bewegen. Uw kind krijgt hierdoor een veilig gevoel en kan zonder angst lekker van het zwemmen, het water en de daarbij behorende attracties genieten.

Inschrijven

Als uw kind de leeftijd van 3,5 jaar heeft bereikt kan hij/zij worden ingeschreven bij de receptie.

Uw kind komt op de wachtlijst te staan in de door u gewenste lesgroep. Voor informatie over de wachttijd kunt u terecht bij de receptie. Meer informatie over de zwemlessen ontvangt u zodra uw kind is opgeroepen voor zijn/haar 1ste zwemles.

De eerste zwemles

Op het moment dat er plaats is in de door u gewenste lesgroep wordt uw kind opgeroepen voor de introductie les.

Uw kind start eerst met één introductieles op woensdagmiddag. De introductieles is om u en uw kind vertrouwd te maken met de accommodatie en het bad waar uw kindje A-zwemles krijgt. Hierna krijgt uw kind zwemles op de dag waar voor u heeft ingeschreven.

Hier volgen de vaardigheden per bad:

Bad 1

Los drijven op de buik & de rug

Geheel onderwater durven gaan

Van de kant springen

Voorwerpen van de bodem opduiken

Door een hoepel heen zwemmen

Aanleren van schoolbeenslag

Aanleren van enkelvoudige rugslag

Bad 2

Springen van de kant

Zwemmen door het kleine duikscherm

Aanleren borst- en rugcrawl benen

Verbeteren aangeleerde vaardigheden

Aanleren van de schoolslag combinatie

Bad 3

Verbeteren aangeleerde vaardigheden

Aanleren borst- en rugcrawl combinatie

Aanleren watertrappen

Aanleren van een draai om de lengteas

Oefenen door het grote duikscherm

Bad 4

oefenen voor de eisen van het A-diploma

Eisen zwemdiploma's

Zie voor meer informatie over de eisen van de zwemdiploma's en de kledingvoorschriften de site van de NPZ-NRZ.​

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft met de branche naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Als branche-intstituut vinden wij het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Vertrouwenspunt Sport & doorverwijzing vertrouwenspersonen NOC*NSF

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft – met de branche – naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden.

Als branche-instituut vinden wij het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Vertrouwenspunt Sport

Om dit mogelijk te maken is met ingang van 1 mei 2010 het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.

Vertrouwelijk

Medewerkers van de zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij (school) zwemmen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Bedoeling

Het Vertrouwenspunt Sport is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

Begeleiding

De vertrouwenspersoon kan door het Vertrouwenspunt Sport worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwemorganisatie of de aangever naar een oplossing.

Meer informatie

Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op www.watisjouwgrens.nl.