Swim2Play

Swim2Play: Spellen die Tellen!

Spellen die Tellen is een super gezellige zweminstuif waarbij uw kind aan spelletjes deelneemt die vooral ook leerzaam zijn!

Wie mag er mee doen met Spellen die Tellen;

Uw kind heeft minimaal een A-diploma nodig om mee te mogen doen met Spellen die Tellen.

Iedere woensdagmiddag buiten de schoolvakanties om, tussen 13.30-16.00 uur, in het wedstrijd– en doelgroepenbad.

Schrijf je in via: receptie@ingedebruijnzwembad.nl