Titulní stránka


Vítejte na webové opoře prezenčního semináře

ICT ve škole

který je určen pro vedení škol a zájemce o využívání ICT ve vzdělávání.


Cílem prezenčního semináře je předložit vedoucím pracovníkům ve školství, příp. ICT koordinátorům aktuální široké spektrum možností a trendů, které ICT nabízejí ve vzdělávání včetně rizik a problematických oblastí, kterým je nutné čelit.

Hlavní část semináře je zaměřena na inovativní výukové aktivity jako je podcasting, digitální vyprávění příběhů, Lip Dub, školní wiki, geocaching, eTwinning, akční výzkum, časové osy, měření chytrými telefony či modelování a simulace. Každá aktivita je podpořena množstvím autentických videí z českých škol. Které ICT aktivity jsou mezi pedagogy známější, a které méně, je možné zjistit z grafu.

Cílem autora je tuto problematiku řešit strategicky, vybavit účastníky nadhledem a doporučeními propojujícími nejnovější poznatky pedagogického výzkumu s pedagogickou praxí, odkazy na další české zdroje a dalšími doplňujícími informacemi (zpravidla ve formě zkrácených textových kompendií a videí), které jim v jejich pedagogické práci a především vedoucí funkci umožní řízení změny, kterou moderní ICT do vzdělávání přináší.