หน้าหลัก

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 


https://sites.google.com/phrae1.go.th/covid-19-phrae1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=1
                              
https://drive.google.com/drive/folders/1JFut_RsevcUufRD5lFRYBYW3LHFZlGml?usp=sharing

การใช้โปรแกรมกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาhttps://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ/featured

https://sites.google.com/site/ictphrae1/home/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ


การซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน

ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่าดาวเทียม DLTV

การดู 145 ครั้ง
22 ธ.ค. 2019

วิดีโอ YouTube


ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น DLTV

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


ข่าวการศึกษา


Embed gadget
  ผู้บริหาร
     
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

นายกนก   อยู่สิงห์
รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต ๑


นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
ที่ปรึกษา กำกับ ดูแลกลุ่มส่งเสริม    การศึกษาทางไกลฯhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kEwvNB_B627W8GKp7dIHDWTUwryY12Q1

https://go.teamviewer.com/d4qjsam
https://drive.google.com/file/d/1Kthhjo4GIPFi8_yBfwXFKtFm7UhOFMq6/view?usp=sharing
http://dltv.ac.th/

http://www.dlit.ac.th/home.php

มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
https://www.facebook.com/Dlictpr1-265769854275728/?modal=admin_todo_tour


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.moe.go.th/moe/th/home/ http://www.obec.go.th/ https://www.tepeonline.org/http://www.dlit.ac.th/ http://deetambon.esdc.go.th/ http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ https://cct.thaieduforall.org/


หน้าเว็บย่อย (1): หนังสือราชการ