หน้าแรก
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube  ผู้บริหาร
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์
ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต ๑
นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ
รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต ๑
นายกนก   อยู่สิงห์
รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.moe.go.th/moe/th/home/ http://www.obec.go.th/ https://www.tepeonline.org/http://www.dlit.ac.th/ http://deetambon.esdc.go.th/ http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ https://cct.thaieduforall.org/


หน้าเว็บย่อย (1): หนังสือราชการ