Startpagina

Via deze website krijg je een flink aantal praktijkvoorbeelden uit de verschillende integratieniveaus aangereikt. Het is vooral de bedoeling dat deze voorbeelden je op hun beurt op nieuwe ideeën brengen. Het tooltje 'Namenkiezer' kan je bijvoorbeeld inzetten om je klas in groepjes te verdelen, een beurtrol aan te duiden ... Je kan er echter ook perfect de tafels van vermenigvuldiging mee inoefenen, het laatste woordpakket, de woordenschat van een WO-thema ...

Ontwikkelingsplan ICT

1. Uitgangspunten
 • ICT is geen doel op zich
  • doelen en inhouden komen uit alle leergebieden
  • geen ‘computerles’
 • ICT-integratie is een opdracht voor het schoolteam
 • ICT kan het onderwijs en/of de rol van de leerkracht veranderen
2. Schematische voorstelling

ICT inzetten als gereedschap (INT 1)
  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

    
ICT inzetten als instructeur (INT 2)
  • De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
  • De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
    

ICT inzetten als open digitale leeromgeving (INT 3)
  • De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie opzoeken.
  • De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie verwerken.
  • De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie bewaren.
  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilig en verantwoorde manier te communiceren.
  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een doelmatige manier te communiceren.