* Praktiske oplysninger

Opret ny side


Sider på topniveau kan kun ændres af Jonas, da der skal laves specifik grafik til menuen. Men der er mulighed for at oprette nye undersider under de etablerede hovedsider.
 1. Hvis du er i gang med at redigere en side så start med at gemme den ved at trykke på [Gem]
 2. Tryk på [Opret side] i øverste højre hjørne af skærmen
 3. Angiv et navn på siden
 4. Vælg hvilken side den nye side skal være underside til (tryk evt på "Vælg anden placering" for at finde den rigtige side)

Rediger side

 1. Naviger til den side du ønsker at redigere vha. menuen til venstre
 2. Tryk på [Rediger side] i øverste højre hjørne
 3. Når du er færdig med at redigere, trykker du på [Gem] i øverste højre hjørne

Overskrifter og formatering

Når du redigerer en side vil du øverst have sides navn i et tekstfelt. Dette felt kommer ikke med over på den offentlige side, men angiver hvilket navn siden har i menuen til venstre. Derfor skal du, hvis du vil have en overskrift på siden, lave den med en H2 i starten af selve brødtekst feltet.

Tekst som er kopieret fra Word eller en hjemmeside, vil som udgangspunkt have en masse uønsket formatering, derfor er det vigtigt at du efter at have pastet tekst, markerer det og vælger "Format" -> "Ryd formatering" herefter er du nødt til at lave formateringen en gang til vha. fed, kursiv, H2 og H3.

Jeg ved godt det er lidt noget bøvl, men der er ingen måde at undgå det på hvis vi vil have hjemmesiden til at se konsistent ud!

Hvis du vil lave overskrifter i tekster skal du gøre på følgende måde:
 1. Marker den ønskede tekst
 2. Vælg "Format" i øverste venstre hjørne
 3. Vælg "Overskrift (H2) eller Overskrift (H3)" 
Brug H2 én gang øverst på siden, og brug derefter H3 til følgende overskrifter

Overskrifterne kan så styres præcist grafisk inde på den rigtige hjemmeside, de vil altså ikke nødvendigvis komme til at se ud præcis som du ser dem på skærmen her.

Du må  gerne :
 • Bruge kursiv
 • Bruge Fed
 • Bruge understregning
Du må  helst ikke :  
 • Ændre skriftstørrelsen (Overskrifter skal som sagt laves med H2)
 • Ændre skrifttypen (Den skal hedde "Normal")

Spalter

Alle sider undtagen bloggen (forsiden), kan have en eller 2 spalter
På almindelige sider vil spalterne (på den rigtige hjemmeside) blive lige brede.
På "Research" og "Writings" og alle deres undersider, vil de på hjemmesiden fremstå således at den første spalte er bred den anden smal (dette vil du ikke kunne se mens du redigerer, du vil først kunne se det inde på den rigtige hjemmeside)

For at vælge mellem 1 eller 2 spalter:
 1. Vælg "Layout" i øverste venstre hjørne
 2. Vælg enten "Én kolonne" eller "To kolonner"

Indsæt billede i tekst

 1. Find det billede du ønsker at bruge og gem det på din computer (hvis det er et billede du har fundet på nettet)
 2. Find den side du ønsker at placere billedet på og tryk på [Rediger], hvis du ikke allerede er i gang med at redigere
 3. Placer cursoren dér hvor du ønsker billedet
 4. Vælg "Indsæt" -> "Billede" i øverste venstre hjørne
 5. Tryk på "Gennemse.." og find billedet på din computer
 6. Vent til det er uploadet, og tryk derefter på [OK]
 7. Billedet vil nu blive indsat i teksten
 8. Under billedet vil der (når det er markeret) være en menu hvor man kan justere billedets egenskaber
 9. "Juster" angiver om billedet skal være højre, venstrestillet eller centreret, som udgangspunkt kan du bare lade den være på "V"(enstrestillet)
 10. "Størrelse", Her kan du vælge mellem S(mall), M(edium) eller L(arge), vælg L(arge) hvis du vil have billedet til at passe med bredden på en spalte og S(mall) hvis du vil have det til at fylde en halv spalte
 11. "Ombryd" angiver om teksten skal flyde rundt om billedet. Hvis du vil have 2 small billeder til at ligge ved siden af hinanden skal du sætte ombryd til "på"
Det kan godt være lidt tricky at få 2 (small) billeder til at ligge ved siden af hinanden, det nemmeste er at sætte et billede til L(arge) og lade det fylde hele spaltenBLOG indlæg

For at slette et blogindlæg:
 1. Tryk på overskriften (Hvis der ikke er nogen overskrift: Klik "Rediger indlæg" på det (u)ønskede indlæg --> Tryk [Gem] )
 2. Tryk på knappen [Flere handlinger]
 3. Vælg "Slet side"

Comments