Lecturers

The following includes extracts from lectures and lecturers teaching modules:

Søren Merit                                                                                                                                       Ex-direktør i Dansk Design Center, Design konsulent, Merit Plus

Det er i designbranchen vigtigt i dag, at kunne kombinere det analytiske med det kreative.
Arbejde med konceptuel forretningsudvikling baseret på nye designmetoder. Finde de nye ideer og skabe forretningsplaner på det.
Søren Merit har ført virksomheder på vej til nye forretningsmodeller og nye services, ofte baseret på ny teknologi.
Han har skabt PARTNER programmet i DDC, som direktør. Programmet handler om hvordan man bruger kreativitet og design i begyndelsen af produktudviklingsfasen.
Mange designvirksomheder arbejder nu med brugercentreret design. Der arbejdes med en større sammenhæng og ikke længere kun rent funktionelt.
Det handler ikke længere om det formmæssige, men også om hvordan lugter det, smager det lyder det etc.?
Virksomhederne er blevet kræsne. De er som forbrugerne, zapper og vrager og vælger.
De har nye udfordringer: vækstkrav fra investorer og vækstudfordring med bidrag fra eksisterende porteføljer.
Spørgsmålene er nu:
Hvordan identificerer vi fremtidens behov og muligheder?
Hvordan genererer vi træfsikre koncepter?
Hvordan får vi de ideer og skaffer de løsninger, som er krævet og som kan lykkes.
Hvordan adskiller vi os fra konkurrenterne - især på de punkter som kunder og brugere sætter størst pris på?
Hvordan skaber vi en positiv selvforstærkende helhed i brugeroplevelsen.... uden blot at lægge til?
Det er designerens opgave at give kunder og brugere flere relationsstyrkende oplevelser.
Virkligheden har ændret sig:
Engang skulle man spare på alt. Nu sparer man ikke.
Før kunne det godt gå halvgodt, I dag eksisterer mellemløsningen ikke længere.
Før handlede det om grundighed. I dag er det timingen
Før gjaldt det om stabilitet. I dag er det foranderlighed.
Før var det kvantitative ting - i dag gælder det kvalitet, identitet, sanserne, det brugerorienterede.
Før gjaldt det om det enkeltstående projekt - i dag gælder det helheden.
Designeren må tænke bredt fra starten, senere kan man indsnævre. ’Skynde sig langsomt i starten’.
Fokus har ændret sig fra detailudvikling til konceptuel opdagelse: tænke bredere, tænke skævt, nye løsninger.
Der er nye roller i designbranchen med nye krav til kompetencer: - observatøren og illustratoren (den kreative idemager, illustrator, støtter proces)
 • skaberen af brugeroplevelser,
 • strategen (værdi og fremtidsorienteret, driver processen, designer?) 
 • håndværkeren (traditionelle rolle, involveres sent og rollen er afgrænset) og 
 • den kreative direktør (fortolker af strategi og arv, kommunikator og leder).
Dog, selvom vi lige nu er i ’creative man’ samfundet/videnssamfundet, hænger vi stadigvæk fast i industrisamfundet.
Designerne har typisk lært at skabe billeder – Det er et håndværk som kan støtte en proces – Men der er også designere som ønsker at tage del i den kreative proces, er observatøren, og ikke kun skaber af emballagen.
Men det stiller andre krav til designeren:
Man skal kunne arbejde sammen i fællesskaber.
Man starter ikke med sig selv som før, men med brugerne.
Designerne skal lære et sprog til at kunne arbejde sammen med andre. Designerne skal kunne samarbejde.
For at kunne fungere i en sådantværfaglig sammenhæng, må man have sin faglighed. Men man skal også have en almen dannelse, kunne forstå andre og respektere andre.

Der er nye kernekompetencer:

 • Forretningsudvikling
 • Mulitidisciplinære teams
 • Arbejde internationalt og multikulturelt
 • Udføre ekslicitte og involverende metoder.

Kritisk masse er nødvendig:

Bliv stor evt gennem fusion med internationale aktører, eller specialiserer og arbejd med formaliserede netværk.
Skal man løse opgaver, der går på tværs af grænser eller fagligheder, må man være en del af noget stort eller kunne samarbejde med andre.

Jacob Øe, DesignIt

Ung dynamisk litterat, har studeret medievidenskab, og er nu tilknyttet DesignIt, som kommunikationschef.
Designit er den største designvirksomhed i Danmark.
Det er en multidisciplinær designvirksomhed, der arbejder med brugercenteret design, arbejder med helheder: 360 grader design, ’Designit all around you’ er deres copyline.
DesignIt har ambitioner om at udvide og blive større og vil oprette kontorer i de fleste lande i Europa. De ansætter en ny medarbejder ca. hver måned. Virksomheden i Århus har 50 medarbejdere.
Designit grundlagt 1991 i Århus af:
Anders Geert-Jensen, David Fellah og Mikal Jørgensen
Kontorer i Århus, København og Paris
50 entusiaster: designere, fremtidsforskere, sociologer programmører... (gennemsnitsalder 30.7)
Vision: Gennemslagskraft på markedet for kunderne
Mission: At levere sammenhængende 360º design

Deres arbejdsproces er et samspil mellem Innovation, Industriel design, Interaktivt design, Learning, Branding & kommunikation.

Virksomheden har designet mobil telefoner, solbriller, cykler, møbler, udstillinger, hjemmesider, mv. for Stelton, Bang og Olufsen, Novo Nordisk og andre store multinationale virksomheder.

Designits kodeord er:

Vær ærlig og glem alle fordomme
Holisme og troværdighed
Kom i gang!
(det betaler sig – også på bundlinjen).

Aktionplan
Læg en kort og klar kommunikationsstrategi
Gør den værdibaseret (hvad står du/I for?)
Gør den konkret i forhold til output-kanaler
Kom ud over rampen – også selv du ikke er medietrænet 
www.designit.com


Finn Nygaard, grafisk designer
AGI medlem 


Finn’s liv som grafiker har været på godt og ondt, idet han aldrig er gået på kompromis med sig selv, sit arbejde eller sine kunder.
Han har haft mange sejre, og har haft tab, har mistet kunder, men har syntes, at det var ok. Finn har levet og arbejdet i overensstemmelse med sine egne værdier og ønsker, selvom det har kostet, også rent økonomisk. Har kæmpet for sine ideer, hvad enten kunden har været enig eller ikke. Dvs. somme tider har han tjent mange penge, og somme tider ingen.

Finn deler nu sit arbejdsliv mellem Fredensborg og Mors, hvor han har atelier/kontor begge steder. Kan arbejde over alt i verden pga. komputerteknologi og nu Skype. Ser ikke kunderne personligt mere, men emailer og telefonerer.

Finn har især skabt sit ry gennem plakatkunst, og har brugt dem i udstrakt grad som sine visitkort (ca. 300 plakater). Den kunst har tjent ham vel – og er blevet verdensberømt pga dem. Laver mange plakater gratis, men så får han den kreative frihed.
Han rejser meget i udlandet i forbindelse med udstillinger, foredrag mv. Elsker det, men forsøger at finde en balance mellem hjemme (Fredensborg og Mors) og udeliv.
Kunderne omfatter store og små virksomheder. Har løst mange forskellige opgaver fra Jazzfestivaler, Coloplast, Øresundstog til Designhøjskolen i Randers, flyselskaber, Egmont koncernen oma. Arbejder med møbler og produktdesign, frimærker, udsmykninger bl.a. keramisk udsmykning i Odense. Arbejder med sine egne billeder, akvareller og oliemalerier.
Har vundet mange priser (ca. 70) i mange lande, især i forbindelse med sine plakater, men også for sit arbejde med bl.a. frimærker, Øresundstoget, sociale og politiske plakater m.v.
Han interesserer sig i sit udtryk for helleristninger og aboriginal billedarbejder fra Australien. Bruger kunstneriske udtryk og illustrationsteknikker. Er inspireret af udlandet og lokale traditioner.
Filosofien er: ’der er ikke nogen dårlige jobs, du beslutter om projektet skal være godt eller dårligt’.
Kunden kan enten lide det eller ej. Finn tilbyder eet logo eller een plakat. Hvis kunden ikke kan lide det så er det fint, hvis ikke så er det også fint. Penge er ikke alt, og han vil ikke arbejde for folk han ikke kan lide eller virksomheder, han ikke bryder sig om.

VIA

Ida Vesterdal og Sune Kjems, unge nytænkende kreative professionelle, som arbejder med:

Udvikling af design som strategisk værktøj (Ida Vesterdal rapporterer:)
VIA præsenterede deres udviklingshistorie fra at arbejde med kommunikation og PR I kulturlivet til i dag at arbejde med design som strategisk værktøj - primært for kunder, der ikke har tradition for at inddrage designere.
1. del fokuserede på de forudsætninger VIA startede deres nu 4 år gamle firma på; nemlig troen på koblingen mellem kulturformidler Ida Vesterdal og designer Sune Kjems. En tro der fik dem til at starte selvstændig virksomhed som helt nyuddannede uden anden erfaring end et par studiejobs.
2. del præsenterede deres ydelse, som den tager sig ud i dag. VIA gennemfører innovationsprocesser, der bygger på mindset og metoder fra design. Primært den brugercentrerede designmetode, som VIA faciliterer i videnstunge firmaer, hvor målet er at parketere firmaets viden i en form, der rammer kundens behov.
3. del gennemgik to cases VIA for nyligt har gennemført. Det ene var udviklingen af en konstruktiv samarbejdsproces til brug for medarbejderne på Institut for Fremtidsforskning. Målet var at kvalificere den proces der 4 gange årligt fører til deres medlemsrapporter, samt at udvikle selve den rapport, der havde temaet "Fremtidens fysiske produkter".
Den anden case VIA præsenterede var varetaget i tæt samarbejde med analyse- og rådgivningsvirksomheden Mandag Morgen. Målet var at bruge den brugercenterede designmetode til at skabe det bedst mulige fundament for en fremtidig integrationspolitik I Århus kommune.  VIAs primære opgave var at facilitere en proces, der førte til holdbare idéer fra brugere af kommunens integrationspolitik.
4. del blev til en diskussion af de udfordringer man som designer star overfor, når man arbejder på et strategisk niveau i firmaer. Hvad det kræver af forståelse for dem der ikke tænker som en selv, hvilke udfrodringer det stiller til designerens evner til at definere sin rolle og hvad han/hun leverer og – ikke mindst - evnen til at få honorering for den værdi designeren leverer.

ULLA Heegaard                                                                                                                                        Cand. arch., Coach

Disposition
 1. Præsentation/CV
 2. Definition af coaching
 3. Hvad er coaching i praksis ?
 4. Hvad er systemisk supervision og coaching ?
 5. Hvad er vores proces?
 6. Temaer for coaching
Præsentation/CV
Ulla Heegaard åbnede med kort at gennemgå sit CV. Hun er uddannet fra Arkitektskolen,
fra Grafisk design og har arbejdet på tegnestuer som: Plan design, Kontrapunkt, Elleven Danes Design, samt haft egne virksomhed inden hun startede som underviser på Danmarks designskole. Her har hun fungeret som fagleder i en årrække og er nu deltidsansat som projektlærer på Institut for Kommunikationsdesign, på afdelingen Visuel Kommunikation.
Hun har sideløbende taget en række alternative uddannelser indenfor personlighedsudvikling senest som coach.

Hvad er coaching ?  
     
Ulla spurgte deltagerne om hvad de kender til coaching. Enkelte har haft en coachtime andre har hørt om eller set Sofia Manning i TV2, som er en meget populær life-coach, uddannet i USA. Coaching er meget oppe i tiden og der findes flere forskellige uddannelser eller skoler. Nogle uddannelser er over nogle enkelte dage, medens andre tager flere moduler spredt over et halv til et helt år. 

Coaching anvendes på arbejdspladser, men er også meget anvendt til private formål. Som eksempel kan nævnes, at vi har alle ønsker/mål som vi ikke får realiseret f.eks. ønsker om at holde op at ryge eller komme i form, skifte job, starte selvstændig virksomhed, ect.
Man kan definere coaching som en måde at samtale på, hvor man tager udgangspunkt i et allerede defineret mål og problemstilling og hjælper den der bliver coachet, frem mod målet. Det vil sige at coaching handler om at stille spørgsmål, så personen får mulighed for at se, forstå og erkende og derefter tænke anderledes i forhold til målet eller ”problemet”.
Coachens opgave er at støtte klienten imod realiseringen af klientens mål og ønsker...
Det vil sige, at det  handler om at låse op for klientens potentiale til at maximere egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem.

Hvad er coaching i praksis ?

Vi ser coaching overalt nu og coaching bruges på arbejdspladser som et redskab til at øge arbejdsglæde, præstation, bevidsthed og ansvarlighed, idet man er blevet klar over at personen selv har svarerne.
Timothe Gallway var professionel sportsmand og forfatter til bøgerne ”The inner tennis” og ” The inner skiing” han fandt ud af, at det spillerne eller sportsudøverne selv der havde svarerne. Det blev populært indenfor sportsverden og senere i erhvervslivet.
Hans udgangspunkt var at: At modstanderen i ens eget hoved er større og stærkere end modstanderen på den anden side af nettet. Ligesom når det gælder at arbejde med opbygning af selvværd og selvtillid,kan man gennem arbejdet med det mentale, coache frem for at instruerer og hjælper man spilleren til at fjerne den indre modstander, de indre forhindringer, vil der hos spilleren vise sig en naturlig evne til at løse opgaven selv og forbedre sin præstation. 
På arbejdspladsen bliver coaching også brugt:
 • Som ledelsesredskab
 • Til at udvikle medarbejdere f.eks. medarbejdersamtaler
 • Til motivering af medarbejdere
 • Til problemløsning
 • Til samarbejde/teambuilding

Hvad er systemisk supervision og coaching ?
Ulla er uddannet i en metode der hedder ”Systemisk Supervision-og coaching”, uddannelsen tager ca. et år og den bygger på systemisk tænkning. I den systemiske tænkning er: ”Problemet ikke problemet”, men det er måden vi tænker på der er afgørende. Det betyder at man har fokus på måden man forholder sig til problemet på – og at det er heri forandrings potentialet ligger.
Vi tænker i virkning og årsag, og vi ser bagud for at finde en årsagssammenhæng
som den der giver problemet og så problemet være løst. Med andre ord tænker vi oftest  linieært og leder efter årsag/effekt sammenhænge ...Systemisk tankesæt er præget af forskellige filosoffer, tænkere, antropologer og biologer. Bateson, Maturana og Vygotsky er enkelte af fadderne til nutidens systemiske tankesæt.
Gregory Bateson (1904-1980) var antropolog og biolog, han udviklede den kybernetiske epistomologi (erkendelsesteori). Han var med til at udvikle den systemisk tænknings grundteser som er en blanding mellem filosofi, biologi og videnskabsteori der bygger på, at vi er levende mennesker som fungere i et system.
En af grundteserne i systemisk tænkning er at ”Et system er en enhed, der bevarer og udvikler sin eksistens igennem de gensidige interaktioner mellem dets enkeltdele”.
Den kan beskrives i følgende punkter:

 • At vi erkender, at for at forstå og påvirke vores liv, er det nødvendigt at tænke i helheder, relationer og sammenhænge.
 • At vi anerkender, at enhver situation skal forstås ud fra den sammenhæng den indgår i – eller er en del af.
 • At enhver handling påvirker et væld af aspekter og må opfattes i relation til det, der foregår.
 • At disse griber ind i hinanden, skaber eller vedligeholder hinanden.
Vores mentalitet ønsker tryghed og vi vil forsøge at konsolidere dette gennem vores tryghedsbehov, ved f.eks. på arbejdspladsen at søge tilbage til de kendte vaner..

Coaching fremmer og styrker frem mod realisering af mål gennem et støttende udviklingsinstrument– og værktøj, der har til formål:
 • at assisterer til at lære frem for at undervise
 • at åbne op for det fulde potentiale
 • at forbedre præstation
 • at skærpe bevidsthed
 • at skabe ansvarlighed via ejerskab til jeres egne løsninger
Coaching er hvordan når jeg mine mål, det udbytte og den forandring jeg ønsker ?
Ulla sluttede med følgende motto:

Hvis du kan drømme om det, kan du også gøre det.
Lad ikke det du ønsker være slave af det du frygter.. (Goethe)

PASCAL Soboll

IDEO, London

IDEO is known as the company that redefined good design by creating experiences, not just products. It is now designing the way companies innovate.

The IDEO design process

IDEO abstracts the process before they get into solutions:
Inspiration, insights, framework, design principles, solutions.
Of all the ideas I have, which one is the best. Does it do what we set out to do? The designer is objective in the process.

1. Insights:
What?
Learn, look, ask, try
How?
Consider all stakeholders
Ask 5+why
Talk to extreme users
Shadow someone
Do it yourself
Be inspired by other industries.

2. Framework:
What?
A framework is made up og keywords that summarise the insights but also inspire design thinking.
It is usually a team consisting of a:, project manager, designers, etc. No more than six people but 3 mixes.
We use Meta principles
How?
Define what the product and the experience should be inorder to be useful, usable and delightful
Framework to design principles: Innovation does not need to be hi-tech.

3. Design principles to Solutions
What?
’The best to have a great idea is to have many ideas’ (Linus Pauling). Dont judge an idea, let it live.
How?
Brainstorming
Filter later
Prototype rapid, rough and right
Show it to consumers
Iterate

The IDEO Mantra
’Fail early to succeed sooner. Fail often to succeed sooner’.

In summary:
 • We get inspired by real people
 • WE rapidly reiterate ideas
 • We collaborate with clients to give them ownership of what they are involved in. 
 • Product design (can you design this for us)
 • Product design strategy (what is the thing we should design)
 • Business strategy (which questions should we be asking ourselves as a business).
 • IDEO joins all these bits together.
 • IDEO makes a difference for clients.Works strategically with design and design approaches as well as the design process.
 • Clients. Vodaphone, kickstart, mass market divices, learning centre at Stanford, submarine robot, Prada,
 • Design can make a difference, its not just about making things pretty but also about solving bigger problems.  
 • We help companies create their future.
 • Its about looking at people, seing things from their viewpoints. – getting out there, listening, looking and trying.
 • Understanding people at all levels. (cognitive, physical are usual, the emotional is new).

OLE SØNDERGAARD

designer, typograf

Beskriver sin baggrund og arbejdssituation pt. i Helsingør. Redegør for sin arbejdsindsats, f.eks. at blive ved og blive ved med at finde ideer, at redefiner og finde frem til det ”gode rigtige produkt”, gennem en lang, nogle gange svære arbejdsproces.

Ole Søndergaard er af den gamle skole, hvor håndværket var i højsædet, derfor er det ”Hånd og hånd” der er i højsædet. Ole er uddannet skiltetegner og har stor fokus på skrift arbejdet og især skilteskrifter. Han var elev på ”Skilteværkstedet” i København, hvor bl.a. Leo Lund arbejdede, han viser skriftskitser og skilte af Leo Lunds arbejder til skiltene til ”Smøgen” i Tivoli. Skitserne er håndlavet og inspireret af bl.a. Engelhardt og professor Biilmann Petersen, hvor Leo Lund arbejdede som en suveræn håndværker. Eksemplerne på Biilmann-Petersens arbejder er hentet fra den nye bog af Steen Ejlers om Biilmann-Petersen. Typografiarbejdet her er enestående ikke blot som dansk, men også indenfor udenlandsk skriftarbejde. Denne tradition er ved at vinde stor anerkendelse i Europa, navne som Bindelsbøll, K.V.Engelhardt, Biilmann-Petersen, Nauer Klint og Acton Fris, viderebærer en smuk skrifttradition. For Ole er kærligheden til bogstaver komme ind i blodet, via disse
Kapaciteter som han stiftede bekendtskab med, da han kom i lærer hos Biilmann-Petersen på Kunstakademiet. Det er Oles målsætning at viderebringe denne ”specielt danske” tradition til den yngre generation, som bevarer kvaliteterne i skiftformerne.
En del af Oles arbejde er at lave inskriptioner, han har bl.a. lavet inskription på Knud Rasmussens mindesten i Klampenborg, en smuk groteskskrift tegnet til udhugning i granit. Et andet projekt er gade- og husnummerskiltning i Helsingør, som han har lavet i samarbejde med arkitekt maa Karin Mølck (1976), hvor skriften er udviklet som en af de første digitalskrifter. Helsingør kommunes grafiske profil var et andet revolutionerende projekt på dette tidspunkt, på hvilket de fik Designprisen. Projektet indeholder kommunens våbenskjold, samt al anden skiltedesign til Helsingør kommune.
ShipMate var et projekt med GPS skibselektronik og instrumenter, hvor der indgik
Grafiske design med bl. andet tegning af forskellige skibstyper. Hertil hørte annoncering af de første telefoner.
Ole var desuden med til at etablere Eleven Danes Design, hvor de hentede de store tunge designprojekter ind. Det var en sammenslutning af eleve forskellige designere, med Steffen Guldmann som direktør. Projekter som logo til Gjethuset i Frederiksværk, Berlingske Tidende, Helly Hansen og Unibank med den karakteristiske enhjørring var en stor succes. Roskilde Bank fusionerede med andre små banker på Sjælland og Ole udviklede et nyt logo og grafisk profil til den nye Bank.
Et skilteprojekt med udvikling fra stencilskriften Sybrok, videreudvikledes til fonten Signa. Skriften er blev udgivet på fontfirmaet Font-Shop, der er et datterselskab af Meta Design i Berlin. Ole forklarede de grundliggende principper i fontdesign, med stor entusiasme, viden og dygtighed. Han forklarede nødvendigheden af alle de forskellige specialtegn, som der er behov for, for at skriften kan anvendes på forskellige sprog.
Nyt byvåben til Kolding kommune blev udviklet sidste år. Det var et progresivt og spændende projekt som er tilgængeligt på nettet. Byvåbnet blev udviklet i samarbejde med Bartoldy fra Rigsarkivet og et større udvalg fra Kolding byråd. Ole viste sin skitseproces og hvordan han arbejder med udvikling af detaljer i byvåbnet f.eks. på klør eller vinger i ørnen. Han har desuden arbejdet på standardisering af de danske vejtavler for at opnå et fælles formsprog indenfor alle danske vejskilte.

Mervyn Kurlansky/Pentagram

”The art of thinking by leaping”

Refererer til Edward de Bono, som arbejder med, hvordan hjernen laver mønstre og programmering af negative eller ”chokerende” oplevelser. For at komme over denne oplevelse kan hjernen lave et hop -”A leap” som bringer tænkningen og reaktionerne udover den negative kodning...
Meryyn Kurlansky var med til at starte Pentagram i 1976, bl.a. sammen med Fletcher, Forbes og Gill som alle arbejdede meget kreativt, især med  strukturer. Meryyn uddyber konceptet for Pentagram og beskriver arbejdsgangen - eller arbejdsrutinerne i firmaet. Ifølge Mervyns opfattelse er design at udvikle en mental plan før produktet kan formgives.
Perception eller ”thinking differently”, var et projekt om at finde objekter i omgivelserne, som eksemplificerer denne opfattelse.
Mervyns ”rejse”, er en beskrivelse af hans liv og opvækst som startede i Syd Afrika. Naturen her og stilen i de enkelte grafiske skilte omkring ham inspirerede ham så meget, at han allerede som barn ønskede at arbejde med grafiske tegn og symboler. Han var også meget interesseret i kunst, men endte med at komme i lære på et reklamebureau, da der dengang ikke fandtes grafisk design som specialeområde. Mervyn søgte senere ind på Central School af Art i London efter at være blevet inspireret af Müller Brockmanns plakater fra Schweitz.
Som andre opgaver kan nævnes Golden Age of Copenhagen 94, som var en typografisk plakat med en rebus som reference til Guldalderen. ”Heart of love” er en anden plakat med et service orienteret formål. The Museum of Modern Art i (Oxford, UK) var baseret på udformning af en grafisk profil, med plakater, bannere etc. Han har ligeledes designet Danmarks Designskoles logo som blev udviklet over de nordiske runer, den er markant og meget typisk dansk. Her blev også udviklet et skiltesystem med en helt ny font tegnet over inspiration fra runerne.
Mervyn har i mange år været formand for ICOGRADA Design Students Seminar, hvis fokus var planlægning af de årlige internationale studenterseminarer som blev afholdt i London.
Der er udgivet en international bog over alle de foredragsholdere, som gennem årerne har holdt foredrag på seminarerne, Mervyn har designet den og den er udgivet med støtte fra papirfirmaet SAPPI, som også har udviklet  ”Ideas that Matter” en promotion for et velgørenhedsarbejde.
Gennem de sidste to år har Mervyn været præsident i ICOGRADA, hvilket har krævet meget tid, som er gået ud over hans kreative arbejde. Fremover vil han fokuserer på at udvikle bæredygtighedsarbejde for firmaer.
Comments