Què fem?L'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili té com a funcions la innovació educativa i la formació pedagògica del professorat, mitjançant l'organització de cursos d'especialització. També té com a objectiu promoure i desenvolupar investigacions educatives, difondre-les i aplicar-les, i assessorar, informar i assistir tècnicament al professorat i a les estructures de la Universitat.  

En el seu si, hi ha una àrea específica dedicada a la formació continuada i la innovació educativa de l’àmbit no universitari, dirigida al professorat d’infantil, primària, secundària i formació professional. En aquesta àrea dedicada a l’àmbit no universitari hi treballem professorat del Departament d’Ensenyament, en comissió de serveis.  

Els encàrrecs efectuats pel Departament per al curs 2014-2015 es basen en la col·laboració amb els Plans de Formació de Zona, la coordinació i l’impuls dels Grups d’Innovació i Transferència del propi ICE i dels Grups de Treball que s'hi associen, així com la realització d’activitats concretes de formació, en especial en l'àmbit del professorat de Formació Professional. Al mateix temps, el professorat adscrit a l’ICE participem com a formadors en activitats dels Plans de Formació i, finalment, impulsem activitats d'iniciativa pròpia.

De la mateixa manera, col·laborem activament amb diversos Departaments i organismes de la URV en activitats destinades al professorat i alumnat de secundària, a partir del programa NEXES, del CAE de la URV, i dels AJUTS PONT, del Consell Social.