.............nová obchodní pravidla pro vzájemně propojený svět............

 Když v roce 1936 ICC (International Chamber of Commerce – Mezinárodní obchodní komora) poprvé představila první vydání dodacích doložek pod názvem International Commercial Terms (zkráceně Incoterms), způsobila senzaci v celém obchodním světě. Představila radikálně nový koncept - alternativu regulování průmyslu místními zákony, různými jazyky a právními řády a zvyklostmi. Pravidla Incoterms byla prvním pokusem o zavedení jednotných obchodních a právních norem, které se do té doby v každé zemi výrazně lišily.

Pravidla Incoterms jsou mimořádně důležitá, neboť pomáhají obchodníkům předejít nedorozuměním – upřesňují náklady, rizika a odpovědnost kupujících i prodávajících. 

Pravidla Incoterms® 2010 jsou upravována přibližně jednou za deset let, aby udržela krok s rychlým rozmachem světového obchodu a globalizace. Od posledních úprav v roce 2000 se toho v celosvětovém obchodu hodně změnilo. Bezpečnost nákladu je dnes v popředí dopravní agendy mnoha zemí. Mimoto byl v roce 2004 revidován jednotný obchodní zákoník Spojených států a zrušeny podmínky přepravy a dodací podmínky USA. Nová verze, Incoterms® 2010, která vstoupila v platnost 1. ledna 2011, zahrnuje tyto i další změny.

Na novém znění Incoterms pracovali od poloviny roku 2008 odborníci ze sedmi zemí, mezi nimi i JUDr. Miroslav Šubert za ICC Česká republika.

ICC Česká republika vydala na základě souhlasu ICC český překlad originálu pravidel Incoterms® 2010.

ICC Česká republika taktéž pořádá semináře na téma Incoterms ® 2010 od začátku listopadu 2010.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.