การสั่งซื้อสินค้าจากอเมซอน

การสั่งซื้อสินค้าจากอเมซอน

Amazon.com

    เมื่อท่านพบเห็นแบนเนอร์ซึ่งเป็นการแนะนำสินค้าให้ท่านสั่งซื้อในเวบไซต์ Amazon.com แต่ไม่มั่นใจว่าจะคุ้มค่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหรือไม่ ...

    ผมจึงนำข้อมูลการจัดส่งในลักษณะต่างๆ มาสรุปไว้เพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจาก Amazon.com ได้สะดวกยิ่งขึ้น


  ท่านสามารถเลือกหาสินค้าที่ท่านสนใจแล้วคลิ๊ก Add to Cart และท่านสามารถเลือกตัดสินใจที่จะชอปปิ้ง สินค้าได้ต่อตลอดทั้งหน้าเวปของ Amazon.com โดยที่การจัดส่งสินค้าอเมซอนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง โดยเงื่อนไขการจัดส่งที่อเมซอนกำหนดในแบบ International ท่านสามารถอ่านได้ที่นี่ ..


ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางด้านล่าง

การคิดราคาค่าสินค้า และค่าจัดส่งที่ต้องชำระแก่ร้านอเมซอน

(ใช้หนังสือเป็นสินค้าตัวอย่างในการคำนวณ)

วิธีคำนวนเงินที่ต้องชำระ


ค่าหนังสือ
Y.00
ดอลล่า
ค่าขนส่งมาตรฐานต่อครั้ง
4.00
ดอลล่า
ค่าขนส่งต่อเล่ม (สมมุติ 1 เล่ม)
1.95
ดอลล่า
ค่าภาษีขาเข้าประเทศไทย (10%)
0.YY
ดอลล่า
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นดอลล่า
Y + 4.00 +1.95+0.YY
ดอลล่า
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นบาท(โดยประมาณ)
33 x (Y + 4.00 +1.95+0.YY)
บาทตัวอย่างครับ


ค่าหนังสือ
4.99
ดอลล่า
ค่าขนส่งมาตรฐานต่อครั้ง
4.00
ดอลล่า
ค่าขนส่งต่อเล่ม (สมมุติ 1 เล่ม)
1.95
ดอลล่า
ค่าภาษีขาเข้าประเทศไทย (10%)
0.49
ดอลล่า
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นดอลล่า
11.43
ดอลล่า
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นบาท(โดยประมาณ เพื่อได้ทราบ)
377.19
บาท

หมายเหตุ

- การสั่งหนังสือนั้นถ้าเป็นแค่เล่มเดียวที่ราคาไม่มาก เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งมาก เพราะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เพราะฉะนั้นเราควรจะรวมยอดซื้อแต่ละครั้งให้ได้หลายเล่มแล้วจึงสั่งซื้อที่เดียว

- ตารางค่าจัดส่งเป็นการคำนวณเป็นตัวอย่าง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในช่วงเวลานั้นๆ


การจัดส่งสินค้าจากร้านอเมซอน, อเมริกา มายังประเทศไทย

    ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากอเมริกามายังประเทศไทยเป็นดังรายการข้างล่างนี้ครับ ทั้งนี้สินค้าที่เข้ามาในประเทศไทยจะต้องเสียภาษีขาเข้าด้วยครับ โดยอัตราภาษีจะเป็น 10% ของมูลค่าที่เราสั่งซื้อไปครับขนส่งมาตรฐาน

ประมาณ 17-26 วันทำการ

กลุ่มสินค้า
ค่าใช้จ่ายต่อการ
ขนส่งต่อครั้ง
รวมกับค่าใช้จ่ายต่อชิ้น
หนังสือ, VHS วีดีโอ, ซอฟแวร์, วีดีโอเกมส์, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, รองเท้า, ของใช้เด็ก, ของเล่น
$4.99
$4.99
วีดีโอ ซีดี, ดีวีดี, เทปคาสเซ็ต, ไวนิล $4.99 $3.99
อุปกรณ์ยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องอิเล็คโทรนิคส์, ของใช้, อุปกรณ์บ้าน และเครื่องครัว, เครื่องประดับสวน, เครื่องมือช่าง
$7.99 $1.99/lb(ปอนด์)
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อรวมกันตามรายการด้านบน
คิดค่าขนส่งต่อครั้งสูงสุดตามรายการที่มีการจัดส่งมาด้วยกัน
แต่ละชิ้นคิดตามรายการด้านบน
* สินค้าที่ส่งด้วยวิธีการมาตรฐาน นั้นจะมาทางเรือ ไม่ใช่ทางอากาศ โดยจะกินเวลาประมาณ 17-26 วันทำการ จากอเมริกามายัง ประเทศไทย
ขนส่งทางอากาศ
ประมาณ
12-17 วันทำการ
กลุ่มสินค้า
ค่าใช้จ่ายต่อการ
ขนส่งต่อครั้ง
รวมกับค่าใช้จ่ายต่อชิ้น
หนังสือ, VHS วีดีโอ, ซอฟแวร์, วีดีโอเกมส์, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, รองเท้า, ของใช้เด็ก, ของเล่น
$13.99
$5.99
วีดีโอ ซีดี, ดีวีดี, เทปคาสเซ็ต, ไวนิล $13.99 $3.99
อุปกรณ์ยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องอิเล็คโทรนิคส์, ของใช้, อุปกรณ์บ้าน และเครื่องครัว, เครื่องประดับสวน, เครื่องมือช่าง $9.99 $2.99/lb(ปอนด์)
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อรวมกันตามรายการด้านบน คิดค่าขนส่งต่อครั้งสูงสุดตามรายการที่มีการจัดส่งมาด้วยกัน แต่ละชิ้นคิดตามรายการด้านบน

ขนส่งด่วนพิเศษ
ประมาณ
3-5 วันทำการ
กลุ่มสินค้า
ค่าใช้จ่ายต่อการ
ขนส่งต่อครั้ง
รวมกับค่าใช้จ่ายต่อชิ้น
หนังสือ, VHS วีดีโอ, ซอฟแวร์, วีดีโอเกมส์, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, รองเท้า, ของใช้เด็ก, ของเล่น
$29.99
$5.99
วีดีโอ ซีดี, ดีวีดี, เทปคาสเซ็ต, ไวนิล $29.99 $3.99
อุปกรณ์ยานยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องอิเล็คโทรนิคส์, ของใช้, อุปกรณ์บ้าน และเครื่องครัว, เครื่องประดับสวน, เครื่องมือช่าง $29.99 $5.99/lb(ปอนด์)
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อรวมกันตามรายการด้านบน คิดค่าขนส่งต่อครั้งสูงสุดตามรายการที่มีการจัดส่งมาด้วยกัน แต่ละชิ้นคิดตามรายการด้านบน