ตัวอย่างแผนธุรกิจ ในรูปแบบไฟล์ .pdf

เว็บไซต์ "แผนธุรกิจ" ย้ายไปที่ ...
www.yourbusinessplan.info

(ยังคงอัดแน่นหลากหลายตัวอย่างธุรกิจเช่นเดิมครับ!!)
   หลากหลายตัวอย่างแผนธุรกิจ ซึ่งท่านสามารถคลิ๊กเพื่อเปิดอ่านผ่านเบราเซอร์ และดาวโหลดฟรีๆ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นตัวอย่างต้นแบบ และเป็นแนวทางในการทำธุรกิจของท่านต่อไปสั่งซื้อมือถือ ผ่านเวบ Amazon.com

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริการล้างรถ  775 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:47 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจนำเที่ยวและไกด์ทัวร์  593 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:47 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการผลิตน้ำนมข้าว  778 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:48 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการนวดแผนไทย  265 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:48 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด  313 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:49 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง  833 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:53 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากน้ำปลา  1541 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:53 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านเช่าวีดีโอ   757 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:54 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านรับจัดดอกไม้ (ร้านดอกไม้ฟ้าใส)  268 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 มี.ค. 2554 01:56 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านอาหาร  1413 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:55 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริการให้เช่าหนังสืออาคารสำนักงาน  601 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:55 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านตัดผมท่านชาย  1119 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:28 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจรถโดยสารประจำทางรับส่งจากสถานี BTS  6936 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 15 ก.พ. 2554 19:29 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ ไม่ทำลายมลภาวะแวดล้อม  1694 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 15 ก.พ. 2554 19:35 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทแปรรูปกวาวเครือขาว  5965 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 15 ก.พ. 2554 19:37 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการแปรรูปขี้เหล็ก  633 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:40 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจไอศครีมสมุนไพร  1222 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:42 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และบริการคอมพิวเตอร์ครบวงจร รวมทั้งรับพิมพ์งาน  414 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 มี.ค. 2554 03:08 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการโทรทางไกลผ่านสัณญาณอินเตอร์เน็ต  793 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:43 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจเพื่อการบำบัดคราบปิโตรเลียมตกค้างในน้ำ  1912 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:45 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านถ่ายรูป  178 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:46 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจธุรกิจสปา  422 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.พ. 2554 19:46 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการส่งออกเครื่องหนังสำหรับนักธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม  4562 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 02:44 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจอุตรสาหกรรมด้านเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก  533 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 15 ก.พ. 2554 19:57 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการจัดจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า  3313 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 03:51 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านอาหารประเภทซีฟู๊ด(อาหารทะเล)  296 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 มี.ค. 2554 08:39 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำหรับสำนักงาน  1301 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 02:26 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต์  344 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 มี.ค. 2554 09:23 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจเคื่องสำอาง และเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย  5556 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 02:34 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านบ้านใร่กาแฟ  321 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 02:19 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการรับจัดดอกไม้สด(ตัวอย่างที่ 2)  695 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 มี.ค. 2554 01:58 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว  1881 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ก.พ. 2554 18:20 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านขนมเบอเกอรี่  1397 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 01:48 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำอินเตอร์เน็ตคาเฟ่(ตัวอย่างที่ 2)  225 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 03:12 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการดำเนินการบริหารโรงเรียนอนุบาล  6292 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 02:12 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำการตลาดเนื้อนกกระจอกเทศ  1042 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 01:39 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำเทียนสมุนไพร (บทนำภาษาอังกฤษ เนื้อหาภาษาไทย)  195 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 01:43 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านกาแฟสด  419 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 02:20 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านเครื่องดื่มสมุนไพร  2600 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 02:38 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริการจัดส่งน้ำแข็งหลอดอนามัย สะอาด ปลอดภัย  254 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 มี.ค. 2554 09:16 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจบล็อกประสาน  1100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 01:53 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจนิตยสารผู้ชาย  3146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ก.พ. 2554 19:37 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจมินิมาร์ทเปิดบริการ 24 ชั่วโมง  507 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 มี.ค. 2554 08:52 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจยางกันรั่ว กันซึม(ยาง O-Ring)  126 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 03:55 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจกระบะกระดาษ(Paper Pallet)  2240 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 04:00 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจกระดาษทิชชู่บรรจุซองพกพา  1430 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 04:07 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจคลีนิคดูแลผู้สูงอายุ  3331 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2554 22:08 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจโปรแกรมสำเร็จรูประบบบัญชี  531 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 04:11 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจกระป๋องกระดาษบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม  1467 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 มี.ค. 2554 04:14 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ  5865 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 มี.ค. 2554 04:27 Theeraparb Tputti
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจที่ปรึกษาพิธีวิวาห์ (ภาษาอังกฤษ)  134 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ก.พ. 2554 18:36 Theeraparb Tputti