แจ้งย้าย


เว็บไซต์ "แผนธุรกิจ" ย้ายไปที่ ...
https://sites.google.com/site/youngbusinessplan/

(ยังคงอัดแน่นหลากหลายตัวอย่างธุรกิจเช่นเดิมครับ!!)