IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Neprekidno obezbeđenje visokog kvaliteta pružene usluge i povećanje konkurentnosti podrazumeva poštovanje kodeksa profesionalne prakse.

 

Osnovna pravila standardne laboratorijske usluge temelje se na priznatim vrednostima domaćinskog poslovanja:

-      prepoznavanje i poštovanje zahteva korisnika;

-      ravnopravan i pravičan tretman svih korisnika;

-      kompetentnost za pružanje tehnički valjanih usluga;

-      nezavisnost i nepristrasnost u tehničkom odlučivanju;

-      zaštita poverljivosti informacija i vlasničkih prava korisnika;

-      poštovanje dogovorenih uzansi poslovanja;

-      stalno unapređenje sistema kvaliteta.

 

U tom smislu, rukovodstvo se obavezuje da će u obavljanju delatnosti ispitivanja:

-      ostvarivati dobru profesionalnu praksu i održavati kvalitet svojih ispitivanja bez razaranja i dr., sve u skladu sa zahtevima Standarda;

-      pružati korisnicima standardnu laboratorijsku uslugu uglavnom ispitivanja metodama bez razaranja a u skladu sa zahtevima važećih standarda;

-      održavati usvojeni sistem menadžmenta koji  se odnosi na kvalitet, te da neće dozvoliti da bilo kakav vid pritiska utiče na rezultate ispitivanja koje se obavlja;

-      obezbediti da usvojeni sistem menadžmenta garantuje kvalitetno, efikasno, pouzdano i profesionalno obavljanje ispitivanja;

-      obezbediti da celokupno osoblje bude upoznato sa zahtevima sistema menadžmenta koji proizilaze iz dokumenata sistema menadžmenta, te da isto navedene zahteve razume i u potpunosti poštuje u obavljanju poslova i zadataka iz ove delatnosti.

 

Radi sprovođenja definisanih ciljeva kvaliteta, celokupno osoblje koje se bavi ispitivanjem mora da se upozna sa dokumentacijom kvaliteta i dosledno primenjuje sve odredbe iz dokumentacije sistema menadžmenta, kao i da stalno unapređuje efektivnost postavljenog sistema menadžmenta i sprovodi politiku i procedure u svom radu.

 

Direktor organizacije i rukovodstvo laboratorije se obavezuju da će raditi na svođenju svih identifikovanih rizika po nepristrasnost poslova ispitivanja na najmanju moguću meru, kao i na zaštiti osoblja po nepristrasnost na ovim poslovima od finansijskih, komercijalnih i ostalih pritisaka.

 

Rukovodstvo laboratorije se obavezuje da će ispunjavati zahteve međunarodnog standarda         SRPS ISO 17025 i da će neprekidno poboljšavati efektivnost sistema menadžmenta.

 

Prava mera nivoa kvaliteta pružene usluge isključivo je ocena korisnika. Zbog toga:

 

Pružena usluga mora da zadovolji ili prevaziđe zahteve i očekivanja korisnika.

 

 

 

 Beograd,22.04.2019.godine.                                      Obradović Miodrag dipl.ing.                                       

                                                                                              -  d  i  r  e  k  t  o  r  -   

Napomena: Zadržavamo pravo promene koje je ažurirano na sajtu ATS-a.