Home

METALINSPEKT d.o.o. Srbija,  Beograd, Riste Marjanovića 27

                       KONTAKTI

telefon: 

+381(011) 6557-075 tel Metalinspekt doo

+381(011) 2505-062 fax Metalinspekt doo

+381(011) 6557-073 tel laboratorije za IBR

+381(011) 6557-074 tel/fax za naručivanje opreme, hemikalija i dr. 

+381(011) 6557-072 tel direktora

__________________________________________
NAJNOVIJE INFORMACIJE

*NOVA OPREMA I OBIM AKREDITACIJE: XRF (hemijska analiza) i TOFD (UT)
     
 
 
 

Zastupamo EU kompanije:

 
iz Češke za IBR opremu, edukaciju, inspekciju, sertifikaciju i kalibraciju.
____________________________________________

 
iz Češke 
 z
a foto/industrijske filmove, hemikalije i dr.

 
iz Nemack
za MT/PT proizvode.


  iz Belgije za industrijske rendgene
 iz Belgije za radiografiju. TROKUT TEST (www.trokuttest.com) partner za Bosni, Hrvatsku i Sloveniju.

 iz Češke za ultrazvučnu opremu - na Balkanu.


NAPOMENA: preko ATG-a indirektan zastup za još mnogo firmi, npr: Sonatest, Chemetall i dr.

U meniju pod "Distributerstvo" vidite detalje.