Espurnik és un món virtual d'ús educatiu en el qual cadascú actua amb el seu avatar i interacciona amb la resta. Encara que té l'aparença d'un joc en realitat és un altre entorn que ens permetrà, entre d'altres coses, sotmetre'ns a normes de representació d'objectes 3D i de programació de comportaments. 
L'Institut Bellvitge té una illa en aquest món ... Habitem-la!

Estem treballant en: Disseny del cartell de la nostra exposició virtual