Extended Essay

Extended Essay to jeden z 3 elementów należących do serca programu matury międzynarodowej – obowiązkowy i oceniany poza szkołą. Uczeń powinien poświęcić
na napisanie go około 40 godzin. Limit słów wynosi 4000. Celem Extended Eseju jest przeprowadzenie badań nad wybranym przez ucznia problemem, rozwijanie
umiejętności badawczych i komunikacyjnych, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka planowania i systematycznej pracy.

Uczniowi stawia się tu bardzo jasne wymagania: ma zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy, sformułować pytanie badawcze, które pozwoli zmieścić się
w limicie słów, zebrać i zinterpretować dane oraz przedstawić to wszystko we właściwych formalnych ramach. W swoim eseju uczeń ma używać odpowiedniej
terminologii i naukowego języka.

Kryteria oceniania są jasno sprecyzowane i znane uczniom.

Taka forma pracy maturalnej daje uczniowi warsztat przygotowujący go do pisania formalnych prac zaliczeniowych na studiach; uczy także twórczego
rozwiązywania problemów rozwijając młodych ludzi i dając im szansę na „wykazanie się” w temacie, który ich rzeczywiście interesuje.


autor: Marzena Leśniewska

wejdź na grupa dyskusyjna