ข่าวเด่นวันนี้ประชาสัมพันธ์จากงานพื้นฐานการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ระหว่างวันที่ 1--31 ตุลาคม 2560

กิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษษตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบ้านฉางร่วมกับกับประชาชนและนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

กิจกรรม "รับ ย้อม ฟรี" ทำดีเพื่อพ่อ กศน.อำเภอบ้านฉาง
ดำเนินการในวันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2559
ผลการดำเนินการ 427 คน เสื้อ/กางเกง จำนวน 1,023 ชิ้น


กิจกรรมประชาสัมพันธ์


โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระบบอำเภอ

ประจำปี 2560 

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อำเภอบ้านฉาง

วันที่ 27 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบปละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านฉาง


โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬา ของ 8 อำเภอ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ร่วมด้วย

กศน.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่19-20 สิงหาคม 2560


เข้าร่วม โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างร้อยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

และรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชชรกิติยาภา

  วันที่ 23  มิถุนายน  2560

 ณ เทศบาลตำบลพลา ตำบลพลา  อำเภอบ้านฉาง

เพื่อบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ/ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการให้บริการประชาชนโดยจัดหน่วยบริการในลักษณะเคลื่อนที่ออกไปตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน หมู่บ้าน และสามารถให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยนายปฎิญญา ภู่พุ่ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง และ ครู  บุคลากรของ กศน.บ้านฉางได้เข้าตามโครงการนี้ด้วยโดยการจัดนิทรรศการผลงานของกลุ่มผู้เรียน ใน กศน.และศรช.แต่ละตำบล  อาทิเช่น ยาหม่องสมุนไพร สบู่ การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  การปลูกผักไฮโดโปรนิก การทำพวกกุญแจ   เย็บมือ และการสาธิตการนวดแผนไทย ของกลุ่มนวดแผนไทย กศน.อำเภอบ้านฉาง


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 
ของลูกเสือ  เนตรนารี  จังหวัดระยอง
วันที่  28 กรกฎาคม 
2560

คณะครู กศน.อำเภอบ้านฉาง เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ   เนตรนารี จังหวัดระยอง ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


 

โครงการปลูกต้นกล้ายางนา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  ณ หมู่ 7 เขาภูดร ตำบลบ้านฉาง

นศ.ร่วมกิจกรรม 20 คน

นายปฏิญญา  ภู่พุ่ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง พาคณะครู และนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้ายางนา บริเวณ เขาภูดร ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 


จัดแสดงผลงานนักศึกษา และสืบสานอนุรักความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2/2558 ณ ศูนย์ กศน. อำเภอบ้านฉาง

วันแห่งความรัก  Safer sex Valentines Day วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง


ประชุมคณะกรรม กศน. ตำบล/ศรช. ประจำปีการศึกษา 2/2558 
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านฉาง

วันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง