หน้าแรก

>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกคนช่างฝัน...ooo... 
 

"นักสร้างสรรค์"

ต้องไม่คอยเอาแต่เดินตามเส้นทางที่มี

คนขีดไว้   แต่รู้จักเสาะแสวงหา   และบุกเบิกเส้นทางใหม่ๆ  ให้ชีวิตของตนเอง ต้องรู้จักเดินทางเพียงลำพัง กล้าปลีกตัวออกจากกลุ่มของคนที่มีความคิดตามกระแส....