Ξεκαθάρισμα του Word και Office

Τρόποι αφαίρεσης του Word και του Office από το σύστημα

Ξεκαθάρισμα του συστήματος (δραστικά μέτρα)

 

Σημείωση – Σιγουρευτείτε ότι έχετε αντιγράψει τα έγγραφα, τα πρότυπα, και το αρχείο Normal.dot ή το Normal.dotm προτού αρχίσετε τις εξής διαδικασίες:

 

1.

Σβήστε τους φακέλους εγκατάστασης του Office. Για να το κάνετε:

a.

Κάντε δεξί-κλικ στο Start, και κατόπιν διαλέξτε Explore.

b.

Κάντε κλικ στον εξής φάκελο:

C:\Program Files\Microsoft Office\

c.

Στο μενού του Explorer File, κάντε κλικ Delete.

d.

Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατήστε Yes.

e.

Επιλέξτε τώρα τον επόμενο φάκελο:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

f.

Στο μενού του Explorer File, κάντε κλικ Delete.

g.

Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατήστε Yes.

h.

Στο μενού του Explorer File πατήστε το Close για να βγείτε από το Windows Explorer.

2.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ‘Disk Cleanup tool’ για ν’ αφαιρέσετε φακέλους που δεν χρειάζεστε.

Για να γίνει αυτό πατήστε το
Start, μετά Programs (στο Windows XP, είναι All Programs), πηγαίνετε στο Accessories, διαλέξτε System Tools, και κατόπιν το Disk Cleanup.

3.

Σβήστε προσωρινούς φακέλους από το αρχείο σας. Για να το κάνετε ακολουθήστε τις οδηγίες:

Σημείωση – Σιγουρευτείτε ότι κλείσατε όλα τα άλλα προγράμματα στο
Windows προτού συνεχίσετε.

Στο
Windows XP

a.

Πατήστε το Start, και διαλέξτε Search.

b.

Στο κουτί All or part of the file name, πληκτρολογήστε τα εξής:

~*.*

Προσοχή – Σιγουρευτείτε ότι βάλατε το χαρακτήρα tilde (~) στην αρχή. Αν δεν το κάνετε αυτό θα σβήσετε τα πάντα πάνω στο σύστημά σας και συνεπώς θα τα χάσετε όλα.

Σημείωση Αν δεν δείτε το κουτί All or part of the file name, κάντε κλικ στο All files and folders.

c.

Αλλάξτε το κουτί Look in ή στο δίσκο που θέλετε να ψάξετε ή στον τοπικό σκληρό δίσκο (Local Hard Drive/s).

d.

Διαλέξτε Search.

e.

Αφού ολοκληρώσει το ψάξιμο το Search Results, κάντε κλικ στο Select All του μενού Edit.

f.

Στο μενού File κάντε κλικ στο Delete.

g.

Πατήστε Yes για επιβεβαίωση της διαγραφής των αρχείων.

h.

Επαναλάβετε από το a ως το g και πληκτρολογήστε *.tmp στο κουτί All or part of the file name του b πιο πάνω.

Στο Windows 2000

a.

Πατήστε το Start, και διαλέξτε Search, και κατόπιν κάντε κλικ στο For Files or Folders.

b.

Στο κουτί Search for files or folders named, πληκτρολογήστε  ~*.*

Προσοχή – Σιγουρευτείτε ότι βάλατε το χαρακτήρα tilde (~) στην αρχή. Αν δεν το κάνετε αυτό θα σβήσετε τα πάντα πάνω στο σύστημά σας και συνεπώς θα τα χάσετε όλα.

c.

Στη λίστα Look in, επιλέξτε το σκληρό σας δίσκο (hard disk).

d.

Πατήστε το Search Now.

e.

Αφού ολοκληρωθεί το ψάξιμο, κάντε κλικ στο Select All του μενού Edit.

f.

Στο μενού File κάντε κλικ στο Delete.

g.

Πατήστε Yes για επιβεβαίωση της διαγραφής των αρχείων.

h.

Επαναλάβετε από το a ως το g και πληκτρολογήστε *.tmp στο κουτί All or part of the file name του b πιο πάνω.

4.

Για να ελέξετε το σκληρό σας δίσκο για παραδρομές, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα ScanDisk.

Σημείωση – Επειδή υπάρχουν πολλές παραλλαγές του λογισμικού
Microsoft Windows, οι οδηγίες που ακολουθούν μπορεί να είναι διαφορετικές από τον ένα υπολογιστή στον άλλο. Αν είναι διαφορετικές διαβάστε τα έγγραφα της παραλλαγής που χρησιμοποιείτε για να κάνετε αυτές τις πράξεις.

a.

Στο Desktop του Windows, επιλέξτε το My Computer με διπλό κλικ.

b.

Επιλέξτε το δίσκο που θέλετε να ελέγξετε (συνήθως το C:).

c.

Στο μενού File, κάντε κλικ στο Properties, και κατόπιν στο γλωσσίδιο (tab) Tools.

d.

Στο μέρος του Error-checking, κάντε κλικ στο Check Now.

e.

Στο μέρος του Check disk options, επιλέξτε με κλικ το κουτί Scan for and attempt recovery of bad sectors, και κατόπιν κάντε κλικ στο Start.

5.

Για να κάνετε defragment το σκληρό σας δίσκο και να ελευθερώσετε χώρο ενεργοποιήστε το πρόγραμμα Disk Defragmenter έτσι:

Στο μενού
Start διαλέξτε Programs, (για το Windows XP είναι All Programs), πηγαίνετε στο μενού Accessories, κατόπιν System Tools, και κάντε κλικ στο Disk Defragmenter.

6.

Κάντε κλικ στο Start, και κατόπιν Shutdown.

7.

Στο κουτί διαλόγου Shut Down Windows, διαλέξτε Restart, και πατήστε OK.