STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME


 

  VERPLICHTINGEN 

EXTERNE ACCOUNTANTS  BELASTINGCONSULENTEN

 Rechtstreekse gevolgen op uw dagelijkse beroepsuitoefening !
Het Belgische preventieve antiwitwasstelsel


Verstrengingen 
Als gevolg van de omzetting van de Europese richtlijnen in ons interne recht, werden deze verplichtingen verstrengd, voornamelijk door de wet van 18 januari 2010. En onlangs nog heeft de programmawet van 29 maart 2012 de voorwaarden voor de aanvaarding van betalingen in contanten verstrengd! 

Methodologie
> RBA. De krachtlijn van de verplichting tot waakzaamheid met betrekking tot het cliëntenacceptatie- en opvolgingsbeleid is thans de risicogeoriënteerde aanpak. De indicatoren, typologieën en andere lijsten van de niet-meewerkende landen bepalen immers het risicoprofiel van een cliënt en/of verrichting. Een ander belangrijk element: de actualisering van de gegevens naargelang de risicogevoeligheid...  

Test uw kennis !

Controleer deze taglines op hun juistheid.
Als u na afloop van de test geen 50 % hebt behaald, lees dan aandachtig de rubrieken van de nieuwe website.

                                 TAKEN 

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN 

Een driedubbele functie 


Reglementeren 

Toepassingsmodaliteiten van de verplichtingen van het nieuwe hoofdstuk 2 van de wet van 11 januari 1993.

Controleren en sanctioneren 
De effectieve controle op de naleving van de verplichtingen van de wet van 11 januari 1993 maakt deel uit van de algemene “kwaliteitstoetsing”. Ontdek het “hoe en waarom.

Melden 
Subsidiaire regel: verplichting om feiten en vermoedens inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan de CFI te melden!

Informatie, gedachtewisseling, debat


Wenst u suggesties of andere voorstellen te formuleren? Elk bericht is welkom! De constante verbetering van deze website is immers onze prioriteit en ons motto.

                                                                      

HULPMIDDELEN 

TEKSTEN - PRAKTISCHE TOOLS

 Een kwalitatieve begeleiding... 


Tussen theorie en praktijk
Ontdek het “hoe en waarom” van deze nieuwe website

Norm, omzendbrief en handleiding interne procedures
Behalve de norm, waarvan sommige modaliteiten werden toegelicht in een omzendbrief, bevat de afdeling “bibliotheek” eveneens een handleiding interne procedures, de hoeksteen voor een passende kantoororganisatie in het specifieke kader van de antiwitwasgeving. 


Identificatieformulieren en -schema's, beslissingsbomen
Al dan niet een zakelijke relatie aangaan of in stand houden? Drie
beslissingsbomen sturen uw beslissing. Daarnaast kunt u beschikken over identificatieformulieren en –schema’s. Hoewel ze niet verplicht zijn, is het gebruik ervan toch aanbevolen: ze garanderen immers conformiteit en volledigheid ten opzichte van de wet en het  reglement (met de waarde van een norm) die de referentiebasis van de materie vormen. > Downloaden in Word-bestand? 
 
> Document van de maand 

 Het jaarverslag van de CFI bevat diverse relevante statistieken en een analyse van de belangrijke tendensen en van de werking van de witwastechnieken. Het is zowel een barometer als een nuttig werkinstrument.                                  
 
>Cijfer van de maand.  In totaal ontving de CFI 22.966 mededelingen in 2013, ongeveer 2.000 meer dan in 2012. Die meldingen vertegenwoordigen 5.063 nieuwe dossiers, tegenover 4.002 in 2012 (+25%).
 

 AANDACHTSPUNTEN 

VANDAAG - MORGEN 

Een problematieke die constant evolueert ! 

HOT TOPICS

> ARCHIEVEN 

> Niet-meewerkende landen - mededeling van 27 februari  2015  ! 
> Ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd : verklaringen van de CFI !> Normen van de FAG 

De herziene normen van de FAG werden op 15 februari 2012 gepubliceerd. Een deel van de aangebrachte wijzigingen zullen worden opgenomen in een 4de antiwitwasrichtlijn. 

>  4de evaluatie van België 

Definitieve verslag in februari 2015 tijdens de plenaire vergadering van de FAG in Parijs  !