Menneet tapahtumat

Risto Nihtilälle Suomen Opasliiton kultainen ansiomerkki huomionosoituksena aktiivisesta, pitkästä ja idearikkaasta opastustyöstä yhdistyksessämme yli neljänkymmenen vuoden ajan. Risto valmistui vuoden 1981 opaskurssilta Hyvinkäällä. Paljon onnea ja kiitos opastuksista Risto!

Turvallisesti oppaan matkassa – Opasliiton teema 2021

Suomen Opasliitto ry valitsee vuosittain teeman, joka tuo esiin opastyön eri puolia. Tämän vuoden teemaksi valittiin ”Turvallisesti oppaan matkassa – Tryggt med guiden”. Kansainvälisenä matkailuoppaan päivänä 21.2.2021 haluamme korostaa koulutettujen ja auktorisoitujen oppaiden osuutta turvallisissa matkailuelämyksissä.

Kansainvälistä matkailuoppaan päivä vietetään eri puolilla maailmaa. Suomen Opasliiton opasyhdistykset järjestävät tuona päivänä ympäri Suomea tapahtumia tai muistuttavat muilla tavoin ammattitaitoisten oppaiden merkityksestä.

Koronapandemia toi mukanaan monenlaisia asioita ja yksi niistä on varmasti matkailun terveysturvallisuus ja sen huomioonottaminen. Viime vuonna matkailu oli suhteellisen pienimuotoista ja tämä vuosi on alkanut samoissa merkeissä. Vastuulliset matkanjärjestäjät ovat pyrkineet ja pyrkivät jatkuvasti kohentamaan turvallisuutta kaikin keinoin.

Kun rajoituksia aletaan jossain kohtaa löysentää ja kun rajat vihdoin aukeavat, tulee Suomen matkailutoimijoiden olla valmiita vastaamaan asiakkaiden toiveisiin, myös turvallisuuden osalta. Suomen Opasliitto tuo osaltaan esiin auktorisoitujen oppaiden osaamista ja koulutusta. Ammattitaitoinen opas on ensiaputaitoinen ja osaa ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat laaja-alaisesti. Liitto kouluttaa jäseniään jatkuvasti ja varmistaa aktiivisuusnäytöillä oppaiden tiedot ja taidot säännöllisesti.

Uuden tilanteen myötä ovat myös uudet laitteet ja tekniikat vallanneet alaa, opastuksissakin, ja tämäkin kehitys edistää turvallisuutta. Virtuaaliset opastukset tai etäopastukset, miten niitä halutaankin kutsua, ovat terveysturvallisia ja mahdollistavat opastuksille osallistumisen niillekin, jotka eivät ehkä terveydellisistä tai muista syistä pääse liikkumaan. Paikan päällä opastettaessa käytetään jo laajalti äänenvahvistimia, jotka mahdollistavat turvavälien pitämisen.

Suomen Opasliitto ry on valtakunnallinen matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden liitto. Liitolla on 82 jäsenyhdistystä ja niiden kautta opasliittoon kuuluu noin 1200 jäsentä. Toiminnan kannalta liitto on jaettu maantieteellisiin alueisiin. Alueiden ja hallituksen välisenä yhteyshenkilönä toimivat alue-edustajat.

Lisätietoja:

Virpi Joutsa, puheenjohtaja, Suomen Opasliitto

puh. 040 1477 000, puheenjohtaja@suomenopasliitto.fi

Annamari Laine, toimistosihteeri, Suomen Opasliitto

puh. 045 2577 411, toimisto@suomenopasliitto.fi

Suomen matkailuoppaiden päivä 6.5.2020

Vuonna 2020 juhlistamme Suomen matkailuoppaiden päivää toista kertaa. Päivän tarkoituksena on aloittaa kesän opastuskausi ja juhlistaa matkailuoppaiden työtä. Suomen Opasliitto päätti vuonna 2018 tämän päivän vietosta, erityisesti koska kansainvälistä matkailuoppaan päivää vietetään ympäri maailman jo helmikuussa, ja se ei Suomessa yleensä ole sään eikä ajankohdan puolesta otollisinta matkailuaikaa opastustoiminnan kannalta.

Tänä vuonna vietämme Suomen matkailuoppaiden päivää hyvin erilaisessa tilanteessa kuin kukaan olisi voinut kuvitella. Maailmanlaajuinen pandemia on pakottanut useat yhteiskunnan toiminnot muutokseen ja varsinkin matkailuliiketoiminnan pysähdyksiin. Haluamme kuitenkin nostaa esiin matkailuoppaiden toimintaa ja juhlistaa tätä päivää.

Pakollinen pysähtyminen on toki antanut matkailuoppaille aikaa opiskella ja suunnitella uusia kierroksia. Ja odotamme myönteisin mielin niitä pääsevämme toteuttamaan vielä tulevan kesän aikana. Kotimaan matkailu tulee ensinnä olemaan mahdollista ja turvallista, ja uskomme, että ammattitaitoisten matkailuoppaiden kierroksilla pääsevät suomalaiset tutustumaan kotimaahansa entistä syvemmin.

Auktorisoidun matkailuoppaan tunnistat joko hopean tai kullan värisestä opasmerkistä, jossa lukee GUIDE ja johon on kuvattu sininen Suomi maapallon kartalle. Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin saa henkilö, joka on suorittanut liiton vaatimusten mukaan järjestetyn opaskoulutuksen hyväksytysti. Auktorisoinnin säilyttämiseksi opas osoittaa määräajoin tietojensa ja taitojensa ajantasaisuuden. Tämä takaa Opasliiton auktorisoimien oppaiden laadun ja laatu puolestaan asiakkaan tyytyväisyyden.

Suomen Opasliitto ry on valtakunnallinen matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden liitto. Liitolla on 82 jäsenyhdistystä ja niiden kautta opasliittoon kuuluu noin 1200 jäsentä. Toiminnan kannalta liitto on jaettu maantieteellisiin alueisiin. Alueiden ja hallituksen välisenä yhteyshenkilönä toimivat alue-edustajat.

Suomen Opasliitto ry tekee yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Opasliitto auktorisoi Suomessa toimivat oppaat, neuvottelee Suomen matkailualan liiton kanssa matkailuoppaiden palkkiosuosituksen ja valvoo opaskoulutusten järjestämistä. Liitto kuuluu pohjoismaiseen Inter-Nordic Guide Club (IGC) -järjestöön sekä Suomen matkailualan liittoon (SMAL).

Lisätietoja:

Hanna-Leena Laihonen, puheenjohtaja

puh. 050 5515 183, puheenjohtaja@suomenopasliitto.fi

Annamari Laine, toimistosihteeri

puh. 045 2577 411, toimisto@suomenopasliitto.fi

Tunnelmia Parantolan puistossa 20.8.2019 järjestetystä kulttuuri-illasta. Tilaisuus järjestettiin matkailuoppaiden ja Rautatien Soittajien yhteistyönä.

Matkailuoppaat kouluttautuivat syksyllä 2018

Yhdistyksessämme on 15 auktorisoitua opasta, joista neljällä on matkailuoppaan ammattitutkinto. Kahdella yhdistyksen jäsenistä on erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto, ja toisella heistä myös edellä mainittu matkailuoppaan ammattitutkinto. Matkailuoppaan on suoritettava näyttökoe viiden vuoden välein, toisin sanoen uusittava opastusoikeutensa. Matkailuoppaan ammattitutkinnon suorittaneella oppaalla näyttökokeiden suoritusväli on kahdeksan vuotta. Meillä oli 12:lla oppaalla vuoden 2018 aikana "näytön paikka". Pidimme tästä syystä 22.9.2018 näyttökokeen, johon osallistui kahdeksan opastamme.

Näyttökoe on linja-autokierros ennalta ilmoitetulla reitillä. Jokainen opas opastaa kierroksen aikana 15 minuuttia, mutta opastusjärjestys on arvottu! Kukaan ei etukäteen tiedä, minkä reittiosan saa opastettavakseen. Suoritusta arvioi kaksi Suomen Opasliiton nimeämää arvioijaa ja kaksi paikallistietouden arvioijaa.

Matkailuoppaiden pikkujouluja vietettiin 27.11.2018 kokkikurssin merkeissä tilausravintola Neilikassa. Teemana oli intialainen joulu. Kuvassa vasemmalta Raisa Nurmi, Hannele Ristivuori, Sirkku Kiuru, Riitta Malmberg, Mauri Marjamäki ja Inkeri Marjamäki.

Matkailuoppaat osallistuivat syksyllä 2017 Hotel Sveitsin ja viihdekeskuksen avajaisiin. Matkailun standilla riitti vilskettä!

Opastuksia Parantolanpuistossa kesäkuussa 2017.

Hyvinkää-seuran kanssa yhteistyössä järjestetty kulttuurikävely Hyvinkäänkadulla ja tietysti rautatieasemalla.

Keväällä 2017 järjestettiin rooliopaskoulutus Alfred Kordelinin säätiön tuella

Hyvinkäällä on pian monta mielenkiintoista opashahmoa. Lisätietoa luvassa!

Kuvat: Arja Nieminen

Kansainvälinen matkailuoppaan päivä 21.2.2017

Pikaopastuksia kaupungintalolla

Kuvat: Arja Nieminen

Parantola 120 vuotta -sunnuntaikävely 30.10.2016

Kuvat: Seppo Söderholm

Suomen Opasliiton Etelä-Suomen alueen aluekokous Hyvinkäällä 1.10.

Kuvat: Risto Nihtilä

Jäsenilta Mutilan kotiseutumuseolla Hyvinkäänkylässä 23.8.

Kuva: Risto Nihtilä

Oppaat tutustuivat SeikkailuSveitsiin 15.5.

Kuvat: Risto Nihtilä, Raisa Nurmi ja Mauri Marjamäki

Kansainvälinen matkailuoppaan päivä 21.2.

Pop-up-opastuksia järjestettiin mm. rautatieasemalla. Kuva: Sirkku Kiuru

Pop-up-opastuksia järjestettiin mm. vanhassa kirkossa. Kuva: Risto Nihtilä

Taidemuseon edessä tarjoiltiin kuumaa mehua ja mielenkiintoisia kotiseututarinoita. Kuva: Risto Nihtilä

29.5.2014 Hyvinkään matkailuoppaat Yhden Päivän Jutussa