Leje‎ > ‎

Vilkår

Udlejningen af hytten omfatter nogle betingelser som accepteres i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt. Der er betingelser på følgende områder:


Udlejeperiode
Betalingsbetingelser
Forbrug
Afbestilling
Skade på bygninger og inventar:
Rengøring
Nabohensyn
Lejemålets Anvendelse
Force majeure

 

Udlejningsperiode:

Lejer kan overtage hytten fra det aftalte tidspunkt og bedes på afrejsedagen forlade hytten senest til aftalt tid.


Betalingsbetingelser:

Prisen for lejemålet er aftalt nærmere imellem lejer og udlejer i forbindelse med lejekontrakten.

Ved indgåelse af lejemålet betales 25% i depositum. Det resterende beløb for leje samt a conto forbrug skal indbetales til DSU Hytten senest 4 uger før udlejningstidspunktet. Er lejekontrakten indgået efter denne frist betales beløbet straks.

Beløbet skal indbetales på konto i Spar Nord Bank:

Reg. nr. 9280
Kontonummer: 4587220976

Ved offentlige institutioner fremsendes der elektronisk faktura som ligeledes også skal være indbetalt senest 4 uger før udlejningstidspunktet.

Udlejer kan ophæve lejekontrakten, såfremt beløbet ikke er indbetalt rettidigt og efterfølgende udleje lejemålet til anden side.


Forbrug:

Den aftalte pris er eksklusiv forbrug af el, vand og brænde.

Det faktiske forbrug afregnes efter udleje jf. gældende priser, se under Forbrugspriser.


Afbestilling:

Afbestiller lejer DSU hytten mere end 4 uger før udlejningstidspunktet betales 25 % af det fulde lejebeløb som erstatning til udlejer. Udlejer kan derefter udleje hytten til anden side.

Afbestiller lejer DSU Hytten mindre end 4 uger før udlejningstidspunktet betales 75 % af det fulde lejebeløb som erstatning til udlejer. Udlejer kan derefter udleje hytten til anden side.

 

Skader på bygning og inventar:

Lejer dækker alle udgifter til reparation og nyindkøb i forbindelse med skader på bygninger, grunden eller inventar forvoldt i forbindelse med leje af DSU Hytten.

Evt. skader anmeldes til udlejer senest ved afrejse.


Rengøring:

Lejer står selv for rengøring af DSU Hytten og er forpligtet til at efterlade lejemålet i ryddelig og rengjort stand. Lejer medbringer selv rengøringsmidler.

Lejer skal specielt være opmærksom på, at alle cigaretskodder, kapsler, flasker o.lign. skal være ryddet op på grunden ved afrejse.

Almindeligt affald til dagrenovation skal samles i affaldsstativet og affaldsposer. Lejer sørger selv for at bortskaffe pap, dåser, flasker o.lign. affald.

Ved mangelfuld oprydning eller rengøring opkræves lejer 375,- DKK pr. påbegyndt time for dette arbejde.


Nabohensyn:

Lejer er ansvarlig for at der tages hensyn til naboer i forbindelse med leje af DSU Hytten.

Generelt forventes almindelig god opførsel men lejer skal specielt være opmærksom på følgende:
- afspilles der musik skal døre og vinduer holdes lukket efter kl. 22.00
- parkering skal foregå ved DSU Hytten og ikke på naboernes græsplæner eller indkørsler


Lejemålets anvendelse:

Lejemålet må kun anvendes til det aftalte formål.

Det er ikke tilladt at medbringe dyr med mindre andet er aftalt og fremgår af lejekontrakten.

Lejer sørger selv for sengelinned, viskestykker og håndklæder. Hytten indeholder 20 senge, lejer medbringer selv dyner, soveposer eller lignende ved overnatning.

Plæneklipper og andet værktøj må ikke benyttes med mindre andet er aftalt og fremgår af lejekontrakten.

Lejer er ansvarlig for, at DSU Hytten ikke anvendes til formål, der strider mod gældende lovgivning.

Force majoure:

Udlejer kan på grund af force majeure, strejker, naturkatastrofer, epidemiske sygdomstilfælde samt olie./benzinindskrænkninger eller lignende opsige lejeforholdet med omgående virkning.