Noson Gwobrwyo - 2011 - Presentation Evening

Llongyfarchiadau i bawb a enillodd wobrCongratulations to all award winners

 

 
 Chwaraewr Y Flwyddyn - Player of the Year

Mike Lewis


Chwaraewr Y Flwyddyn Y Cefnogwyr - Supporters' Player of the Year

Mike Lewis


Chwaraewr Y Flwyddyn Yr Ail Dîm - Reserve Player of the Year

Craig Frater


Gôl Y Flwyddyn - Goal of the season

Sacha Walers

(Cic rhydd v Cei Conna Cwpan Cymru) (Free Kick v CQN Welsh Cup)


Ffefryn Y Clwb - Clubman of the Year

Andrew Thomas

 
 
 

 
 
Rhodd oddi wrth siop y clwb - Donation from club shop
Ron & Celia Kirkby

Rhodd oddi wrth bwyllgor y merched - Donation from ladies committee

Cordelia Evans


Noson Gwobrwyo - 2011 - Presentation Evening

cliciwch ar lun i'w lawrlwytho  click a photo to download
 
Yr Ieuenctid   The Youth Awards
 
Chwaraewr Y Flwyddyn - Player of the year
Oli Ardelino
Chwaraewr Y Chwaraewyr - Players player of the year
Gavin Rees
Chwaraewr a wellodd fwyaf - Most Improved Player
Llion Jones
Chwaraewr mwyaf dylanwadol - Most influential player
Owen James
 
 
Diolch i Pam am ei chymorth amrhisiadwy i'r D19
Thanks to Pam whose support for the U19's is invaluable
 
Diolch i Lyn Carter am ei waith gweinyddol
Thanks to Lyn Carter for his admin work

 

 
Comments