pisanje

Nepila abo Njepila?

Ma so NJEPILA pisać, dokelž jedna so při tutym mjenje po knize "Studien zu sorbischen Personennamen", zwjazk 2/ II, wot renoměrowaneho mjenowědnika prof. Waltera Wenzela wo negaciski prefiks "nje-" (Njepila < njepilny), kiž wšak pisamy serbsce a w serbskorěčnych tekstach z -j-. Njepila sam je w jednym rukopisu pisał, zo je jeho mjeno w křćenskich knihach jako "Hanso Nepila" zapisane, to je potajkim ta němska "oficialna hamtska" wersija pisanja. Němcy wězo njejsu žane mjechke konsonanty rozeznawali, ani Njepila sam to w swojich spisach tehdy (konsekwentnje) činił njeje - hlej H. Brijnen, Die Sprache des Hanso Nepila, Bautzen 2004, str. 51 horjeka. Tuž je wot časa wozjewjenja Njepilowych spisow (Handrik w ČMS 1899) přeco tale (germanizowana) forma "Hanso Nepila" wustupowała, často tež w serbskorěčnych tekstach. Ale my dyrbjeli serbsce prawje pisać "Hanzo Njepila" - wšako pisa so němsce tež "Rehor" a serbsce "Hrjehor" abo "Petasch" a "Pjetaš". A na Njepilic dworje steji to tež takle napisane.hync rychtaŕ