Hyncowa domjaca strona - www.hync.de

Moje hesło: Hydrobiologija je zahubna za našu rěčku!   (Hlejće tež pod: > serbske teksty > publicistika)

                                                                                                                                                       
N O W O S Ć E                                                       
Witajće na moju domjacu stronu!                                                          
nowa wersija "Dodawki k słownikam 15-03-2018"
Witajśo na móju domacnu stronu!                                                                      twjerde a mjechke konsonanty                                      
                  
Witajćo na móju domjacnu stronu!                                                       
Wupadać kajki abo wupadać kak?              
dr. Hync Rychtaŕ                                                                                            Serbske narowne kamjenje w Rownom
                                                                                                                              
Planety słóncoweho systema
                                                             
"Tehodla zmužće so, stawajće, bratřa!                                                                                                        
 Njedajće cyle tutej wosebnej rěči                                                                  

 dele do procha zynknyć!                                                                                
                                      
 Njedajće zahinyć, zahnać -             
 přimajće, pomhajće horje!
 Pasajće ledźby! A z chwatkom
 rězajće šwižniše pjera!
 Wučće młodych wučerjow swěru
 składnišo rěčeć, čisćišo pisać,
 a losy žiwjenja cunišo spěwać!"


wurězk z "Ryčerskeho kyrliša" wot Jurja Mjenja z lěta 1757

Dźakuju so Kamilej Thorquindt-Stumpfej za wulkomyslnu technisku a logistisku podpěru.

Ѡ Ѧ Ѩ Ѫ Ѭ Ѣ Ѥ Ѡ Ѧ Ѩ Ѫ Ѭ Ѣ Ѥ Ѡ Ѧ Ѩ Ѫ Ѭ Ѣ Ѥ Ѡ Ѧ Ѩ Ѫ Ѭ Ѣ Ѥ Ѡ Ѧ Ѩ Ѫ Ѭ Ѣ Ѥ Ѡ