Hyggen Idrettsforening
       - variert aktivitetstilbud i nærmiljøet

Hjemmesiden er flyttet til :

 http://sites.google.com/site/hyggenif/Home 

HIF kontigent:

Familie Kr. 200,-
Aktive Kr. 125,-
Aktive u/ 17 år Kr. 100,-
Passive Kr. 50,-

Vi ber om at dere betaler kontingenten så raskt som mulig. Kontonummer: 2220 10 56415

 Denne siden er under bearbeidelse.