Ledige båtplasser

Det er for tiden ventelister på båtplasser i alle størrelser. Dersom du er interessert i fast båtplass i Hyggen, anbefaler vi at du setter deg på venteliste. Står du på venteliste blir du kontaktet så snart det dukker opp en ledig plass og det er din tur.

I løpet av sesongen kan det også dukke opp muligheter for å leie en plass for kortere tid. Slike plasser kunngjøres her:

Ledige båtplasser i 2018

Medlemmer som har fast plass i båthavna, men som vet at de ikke kommer til å benytte plassen sin i løpet av sesongen, plikter å melde fra til styret slik at plassen kan leies ut, jfr. havnereglementets § 10.
 
All utleie av båtplasser administreres av styret.

Prisen tilsvarer det eier av plassen betaler i årlig leie (men er avhengig av lengde på leieforholdet) 

Følgende plasser er ledige for leie i 2018:

 Plassnr          Bredde  Merknader    
 783.5 Ledig resten av sesongen 


Plassene leies kun ut til medlemmer og etter "førstemann til mølla"-prinsippet.

Send en e-post til vebjorn.j.guttormsen@gmail.com eller kontakt styret hvis du er interessert i å leie eller du har en plass som du ikke kommer til å bruke i år.