Forsiden


VIPPS # 19067


Det blir båtopptak lørdag 12. oktober kl. 08:00

 

Gi beskjed dersom du skal ønsker å ta opp båt, og om du skal lagre båten i havna. Det er begrenset med opplagsplasser, så det er viktig å gi beskjed om du vil sikre deg plass. Dette vil også gjøre det lettere for oss å planlegge plassering.

 

Priser for 2019:

-          Opptaket kr. 1000. 

-          Opplag kr. 750.

 

Beskjed om opptak og opplag kan sendes til hanso@confirmit.com

Innbetaling gjøres til kontonr. 0540 18 54799 (Hyggen Båtforening v/Jan Ødegården). Ber alle betale på forskudd. NB Merk betaling med navn på medlem i båtforeningen!