Forsiden


VIPPS # 19067

VIKTIGE DATOER:

  • Båtutsett:  4. mai fra 08:00
    • 750,- betales på forhånd til konto 0540 18 54799 (Hyggen Båtforening v/Jan Ødegården).  Merk betalingen med navnet på registrert eier i båtforeningen eller båtplass.
    • Ved utsettet har båter i opplag i havna førstepri