Начало

"ХИДРО-ГЕО КОНСУЛТИНГ" ЕООД е специализирана фирма за изследователски, проучвателни, проектантски и експертни задачи в областта на хидрогеологията, геотехниката и минералните води.
 
Фирмата е основана от Проф. Д-р инж. Павел Пенчев, дългогодишен преподавател и експерт по хидрогеология с повече от 34 години професионален опит.
 
 
Основни дейности:
 
  • Търсене и проучване на подземни води и находища на минерални води. Супервизия на сондажи и водоснабдителни кладенци. Специализирани хидрогеоложки, хидрохимични и екологични изследвания.
  • Технологични и екологични анализи на концесии за бутилиране на натурални минерални води. Консултации и проекти за използване на минералните води за балнеология, рекреация, добив на геотермална енергия и др. 
  • Оценка на експлоатационните ресурси и проектиране на санитарно-охранителните зони на водоизточници от подземни и минерални води. Проекти за издаване на разрешително за водовземане и ползване на подземен воден обект.
  • Хидрогеоекологични оценки и прогнози на минни обекти, депа за твърди битови отпадъци, бензиностанции, свинекомплекси, водоснабдителни групи и др.
  • Инженерно-геоложки проучвания, консултации и експертизи за оценка на земната основа и укрепване на строителни, свлачищни и минни обекти.
 
Контакт:
 
Проф. Д-р инж. Павел Пенчев
 
Comments