Resources

Projects

Technology
Language and words, some random comments


* the haiku machine

* scigen paper generator

* n-grammen van letters dan wel woorden (2-gram of 3-gram, ook wel bigram en trigram genoemd) voor het genereren van niet-helemaal-random wordsequences "in de stijl van" (een taal, of een auteur -- afhankelijk van welke teksten je gebruikt hebt om de distributies af te leiden)

* wordnet: associative wordnets. Daar bestaan wel open source versies van.

* "Tag clouds" als een vorm van representatie van hoe vaak woorden voorkomen
Comments