วิชาโยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 60 ชั่วโมง (ภาคฤดูร้อน)                                                        
                                                          วิชาโยคะเพื่อสุขภาพกับงานอาชีพ หลักสูตร 75 ชั่วโมง (รุ่นที่ 2/2560)


                                                                         
                                                          วิชาโยคะเพื่อสุขภาพกับงานอาชีพ หลักสูตร 75 ชั่วโมง (รุ่นที่ 3/2560)