ห้องเรียนครูอุบล  ห้องเรียนครูโป่ง  ห้องเรียนครูสุทัศน์  ห้องเรียนครูอ้อย  ห้องเรียนครูกรรณิการ์  ห้องเรียนครูรัตติกาล  ห้องเรียนครูจงใจ  ห้องเรียนครูน้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนครูยุคลธร  ห้องเรียนครูโย  ห้องเรียนครูสุรางค์  ห้องเรียนครูขวัญใจ  ห้องเรียนครูพู  ก้องเรียนครูทองคำ  ห้องเรียนครูผ่อง  ห้องเรียนครูลักษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนครูลไม  ห้องเรียนครูสะอาด  ห้องเรียนครูหนู  ห้องเรียนครูอิ๋ม  ห้องเรียนครูดาว  ห้องเรียนครูนวพร  ห้องเรียนครูนิว  ห้องเรียนครูเมย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนครูก้อย  ห้องเรียนครูพิชชา  ห้องเรียนครูจิม  ห้องเรียนครูกิตติชัย  ห้องเรียนครูเหมียว  ห้องเรียนครูแหม่ม  ห้องเรียนครูอ้อ  ห้องเรียนครูชัช