ความรู้สำหรับครูปฐมวัย

ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน ด้วยเพลงนี้ค่ะ

วิดีโอ YouTube


เนื้อเพลงรางวัลของครู

ขับร้องโดย : ปาน ธนพร แวกประยูร
ผู้สนับสนุน : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกคำบ่นว่า คือ ความปรารถนาดี
ใช้ความเมตตาปราณี คอยชี้หนทางเดินให้
ร้อยเหนื่อย พันหนัก กลั่นเป็นรัก และห่วงใย
เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ เป็นคนผู้ให้วิชา


ทุ่มเทเพื่อศิษย์ จากจิตวิญญาณของครู
แสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา
ให้ศิษย์ถึงฝั่ง ด้วยแรงหวังแรงศรัทธา
เหนื่อยกายและใจ ทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาที

* ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู
แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี
เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี
พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงทุกวัน


** ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู
ถ้อยคำชื่นชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้
รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส
สื่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู


ซ้ำ *, **

รู้ถูก รู้ผิด มีชีวิตที่ก้าวไกล
เป็นคนที่ดีให้ได้ นั่นคือ "รางวัลให้ครู"


สำหรับคุณครูที่สนใจเรื่องการทำโครงงานของเด็กปฐมวัย ลองดูเรื่องนี้เพื่อเป็นแนวทางนำไปจัดกิจกรรมแก่เด็กของเรานะคะ

วิดีโอ YouTube


ให้ความรู้เรื่องการงอกและการเจริญเติบโตของพืช

วิดีโอ YouTube


ความรู้เรื่องการเจริญเติบโตของทารกในท้องของคุณแม่

วิดีโอ YouTube


อาหารดีมีคุณค่า

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


เรียนรู้วิธีแปรงฟัน

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


เรารักธรรมชาติ ไม่ทำลายธรรมชาติ ร่วมลดโลกร้อน

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


แยกขยะ

วิดีโอ YouTube


ข้ามทางม้าลาย

วิดีโอ YouTube


เจ็ดวันเจ

วิดีโอ YouTube


ฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


หนอนกลายเป็นดักแด้

วิดีโอ YouTube


เพลงสำหรับวันแม่

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

เพลงออกกำลังกาย

วิดีโอ YouTube


เพลงเด็กดี

วิดีโอ YouTube

เพลงอาเซียนร่วมใจ

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

เรียนรู้คณิตศาสตร์

วิดีโอ YouTubeสื่อการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนในฝัน

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

ท่านั่งสมาธิ

วิดีโอ YouTube

ห้าห้องชีวิตพัฒนานิสัย

วิดีโอ YouTube

การล้างห้องนำ้

วิดีโอ YouTube

การบริหารสมองเต็มศักยภาพ

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
Comments