ความรู้คู่ความรัก

คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 1

โพสต์17 ม.ค. 2555 05:28โดยNuchie K   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2555 05:47 ]

ที่มาที่ไป 
  • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมตำราแพทย์ไทยโบราณขึ้น โดยรวบรวมลงสมุดไทยด้วยอักษรไทย เส้นหรดาล (สีเหลือง) 
  • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียน ราชแพทยาลัย 
  • โปรดให้พิมพ์ตำราแพทย์หลวง "ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์" 
  • มีปัญหาด้านทุนจึงต้องเลิกผลิต หลังจากพิมพ์ได้แค่ 3 เล่ม
  • ต่อมาผู้สำเร็จจากโรงเรียนราชแพทยาลัย ร่วมกันจัดตั้ง "โรงเรียนเวชสโมสร" 
  • จัดพิมพ์ตำรา "แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์" เป็นวารสารรายเดือน ทำได้ 4 เดือนก็เลิกผลิต เพราะขาดทุนทรัพย์ 
  • ตำรา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ สำเร็จสมบูรณ์เมื่อพระยาพิศณุประสาทเวช(คง ถาวรเวช) ผู้เชี่ยวชาญจากราชแพทยาลัย และผู้จัดการโรงเรียนเวชสโมสรได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังรู้จักแพทย์แผนไทย 

มัทนะพาธา

โพสต์15 ม.ค. 2555 16:42โดยNuchie K   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2555 09:00 ]

เรื่องของฉันท์ 
ฉันทลักษณ์ของฉันท์ที่น่าจดจำคือ 
อินทรวิเชียรฉันท์ 11 
วสันตดิลกฉันท์ 14 
จิตรปทาฉันท์ 8 
สาลินีฉันท์ 11 
อ่านเพิ่มเติม
1-2 of 2