หน้าหลัก

บอกกล่าวเล่าขาน

   การประเมินการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  สำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่  15 มีนาคม 2559  โดยประเมิน การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง และการเขียนได้
   ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เสนอชื่อภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559  ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก  (ดู,ดาวน์โหลด)
 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่านกรอกแบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ได้ที่แบบสอบถาม ค่ะ
สำนักวัฒนธรรมจังหวัดตากเชิญชวนให้สถานศึกษาส่งผลงานการคัดลายมือของนักเรียนเข้าประกวด ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2559 (ดูรายละเอียด)
 เครื่องมือประเมินการอ่าน เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ครั้งที่ 5  (มกราคม 2559) สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

           


แหล่งความรู้สำหรับครู

สหวิชา ดอท คอม
http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.vcharkarn.com/
krc

รายงานข้อมูล