หน้าแรก

gif ภาพเคลื่อนไหว


gif ภาพเคลื่อนไหว
อัพเดทล่าสุด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  19.30 น.

คลิกที่นี่

gif ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมสอบและประเมินประกอบด้วยgif ภาพเคลื่อนไหว
วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560  สอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 2 โดยใช้ข้อสอบจากสำนักทดสอบทางการศึกษา
วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560  สอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 - 4 โดยใช้ข้อสอบจากสำนักทดสอบทางการศึกษา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560  สอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ,4 และ 5  โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560  สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ  2   โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560  สอบคณิตศาสตร์ กิจกรรม "ท้าพิสูจน์" นักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน ใช้ข้อสอบ จำนวน 2 ฉบับคือ คณิตคิดเร็ว (20 ข้อ 20 คะแนน)และ คณิตคิดคำนวณ (10 ข้อ 100 คะแนน)  ข้อสอบมาจากนวัตกรรมคณิตศาสตร์ ที่แขวนไว้บนเว็บไซต์นี้ ใช้กรรมการคุมสอบจากต่างโรงเรียน ชุดท้าพิสูจน์  
วันที่ 8 มีนาคม 2560 สอบ  NT  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


 gif ภาพเคลื่อนไหวด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการติดตามการใช้หนังสือ "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ"  (ได้แจกให้โรงเรียนแล้ว)  จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย  ที่ใช้คู่มือดังกล่าว ได้ตอบแบบสอบถามการติดตามออนไลน์   ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560   ตามลิงค์ด้านล่าง   
คลิกกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่นี่
gif ภาพเคลื่อนไหว โปรดเข้าตรวจสอบรายชื่อห้องเรียนและหรือโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ท้าพิสูจน์  ได้ที่นี่    ห้องเรียนอ่านออกเขียนได้ 100%        ห้องเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง
                                                                                                                          โรงเรียนอ่านออกเขียนได้ 100%         โรงเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง


 gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน... ประกาศผลการสอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา    คลิกดูผลที่นี่
gif ภาพเคลื่อนไหว

gif ภาพเคลื่อนไหวล่าสุด... แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด  กรุณากรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินการคิดคำนวณและสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31  มีนาคม 2560  ตามลิงค์นี้        คลิกกรอกข้อมูลที่นี่                             กรอกเสร็จคลิกตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่นี่

 gif ภาพเคลื่อนไหวจากการประเมินการอ่าน การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 59 ปรากฏว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้     จึงให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามตารางข้างล่าง ดำเนินการดังนี้
    1. ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ e - MES  เมนู (1)รายงานประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ปี59    (2)ฟอร์มกรอกรายงานจำแนกสาเหตุอ่าน/เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 2 ภายในสิงหาคม 59      ด่วนที่สุด
     2. ให้วางแผนและระบุวิธีแก้ไขปัญหาและดำเนินการแก้ปัญหา การอ่าน การเขียนนักเรียนแต่ละคนตามสาเหตุ และให้รายงานตามแบบรายงานที่ลิงค์ด้านล่าง ภายใน10 ตุลาคม  2559     โปรดคลิกดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลที่นี่  แล้วส่งกลับที่อีเมล์ nongbua2009@gmail.com
 gif ภาพเคลื่อนไหว รายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ ปีการศึกษา 2559 คลิกตรวจสอบรายชื่อที่นี่   
                                                                                                      โปรดกรอกรายชื่อเพิ่มเติมที่นี่             ดูการกรอกข้อมูลgif ภาพเคลื่อนไหว สุดยอดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  5  กลุ่มสาระหลัก gif ภาพเคลื่อนไหว
 gif ภาพเคลื่อนไหวภาษาไทย gif ภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว  วิทยาศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว   สังคมศึกษา  gif ภาพเคลื่อนไหว    ภาษาอังกฤษ 

 https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-kheiyn-reuxng-cak-cintnakar https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/khad-laymux https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-xan-ru-reuxng-laea-suxsar-di   
   https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/rabb-xxnlin-khxsxb-pisa
gif ภาพเคลื่อนไหวhttps://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-suxgif ภาพเคลื่อนไหว
        
  gif ภาพเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรม gif ภาพเคลื่อนไหว
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียนเดือน มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประผลการจัดการศึกษา **************** 1. การทดสอบอ่านเข ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 22:39 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียนกระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน************              นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 22:01 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559********************               แม้ว่าโรงเรียนจะได้ปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นเวลาเกือบ 20 ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2559 00:09 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ การอบรมพัฒนาเว็บไซต์การอบรมพัฒนาเว็บไซต์*********          การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับบุคลากรใน 41 เรียน รุ่นนำร่อง ระหว่างวันที่ 28 - 29  กันยายน  2559 และวันที่ 7 ต ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2559 19:18 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • รายชื่อโรงเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ข้อมูลเดือยสิงหาคม 2559) รายชื่อโรงเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ข้อมูลเดือยสิงหาคม 2559) จำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านไม่ออก จำนวน 28 โรงเร ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 22:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบระหว่างเดือน ตุลาคม  2559-กุมภาพันธ์ 2560การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพนักเรียน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – ก ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2559 16:58 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • สรุปผลการอ่านเขียนเดือนสิงหาคม 2559 สรุปผลการอ่านเขียนเดือนสิงหาคม 2559บทสรุปผู้บริหาร การทดสอบและประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 *************           การทดสอบและประเม ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2559 00:03 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • บทสรุปผลการทดสอบและประเมินการอ่าน เขียนเดือนกรกฎาคม 2559 บทสรุปผลการทดสอบและประเมินการอ่าน เขียนเดือนกรกฎาคม 2559บทสรุปผู้บริหาร การทดสอบและประเมินการอ่าน การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 2  เดือน กรกฎาคม ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2559 00:52 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559 กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559    กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559ให้โรงเรียนวางแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับภาระงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2559 07:51 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2559    ๑.รายงานผลการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่  1  ประจำเดือน มิถุนายน 2559     ปีการศึกษา 2559   ตรวจสอบข้อม ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2559 07:29 โดย คำตา อ้วนสาเล
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชมรมครูผู้รักษ์ภาษาไทยหนองบัวลำภู

  gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจ gif ภาพเคลื่อนไหวhttp://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

 
 

แผนที่รวม

หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรมส่วนตัว