หน้าแรกgif ภาพเคลื่อนไหว
gif ภาพเคลื่อนไหว
อัพเดทล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา  08.00 น.

http://esan67.sillapa.net/sp-nbp1/

YouTube Video

(อัพโหลดวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.)

 gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน.... ให้โรงเรียนสรุปรายงานผลการประเมินการคิดคำนวณและสมรรถนะประจำภาคเรียนที่ 1/2560  (อัพเดทวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.)
คำชี้แจง  1 โปรดศึกษารายละเอียดและเกณฑ์การผ่านให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูล
             2. ให้กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2560
             3. เกณฑ์การผ่านความสามารถในการคิดคำนวณ  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์หมายถึง นักเรียนที่มีผลการประเมินคิดคำนวณ ระดับพอใช้ขึ้นไป (ร้อยละ 50 ขึ้นไป)
             4. เกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขึ้นไป  (เกณฑ์การประเมินมี 4 ระดับ คือ ไม่ผ่าน ต่ำกว่าร้อยละ 50  ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50- 69   ดี ร้อยละ 70 - 79   และดีเยี่ยม ร้อยละ 80 - 100)
             5. .ให้กรอกด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น

                                                                                                     โปรดคลิกกรอกข้อมูลที่นี่

 gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน. กิจกรรม  "ตามไปดู"   จะดำเนินการภายในเดือน ธันวาคม 2560 จำนวน  4  วิชา  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ จะดำเนินการทดสอบโรงเรียนละ 2  วัน  ดังนี้
วันแรก คณิตศาสตร์  (ข้อสอบ ๑ ฉบับ จำนวน  ๒ ตอน เวลา 1 ชม.)ภาษาไทย (อ่านออกเสียงทีละคน และข้อสอบอ่านรู้เรื่องเขียนคำ และเขียนเรื่อง) 
 วันที่สอง วิทยาศาสตร์ (ทดสอบทักษะกระบวนการทีละคน และข้อสอบเขียน)ภาษาอักฤษ (ทดสอบคำศัพท์และสนทนา  ข้อสอบข้อเขียน)

โปรดเตรียมพร้อม แนวข้อสอบมาจากแบบฝึกที่อัพโหลดไว้ที่เว็บไซต์


  gif ภาพเคลื่อนไหว ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนอ่าน เขียน และรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA ระดับปรับปรุง จากการทดสอบครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดำเนินการ ดังนี้  (อัพเดทวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.)
    ๑ ตรวจสอบจำนวนและรายชื่อนักเรียนที่มีคุณภาพระดับปรับปรุงทั้งด้านการอ่านและด้านการเขียน
    ๒ ประชุมครูหรือผู้เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการ PLC  วางแผนและหาแนวทางแก้ปัญหานักเรียน
    ๓ ให้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมอย่างเข้มข้นเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างน้อยให้นักเรียนมีคุณภาพระดับพอใช้
ขึ้นไป

    ๔ โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน              โปรดคลิกรายงานที่นี่


gif ภาพเคลื่อนไหว


  รายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ ปีการศึกษา 2559 คลิกตรวจสอบรายชื่อที่นี่   
                                                                                                      โปรดกรอกรายชื่อเพิ่มเติมที่นี่             ดูการกรอกข้อมูลgif ภาพเคลื่อนไหว สุดยอดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  5  กลุ่มสาระหลัก gif ภาพเคลื่อนไหว
 gif ภาพเคลื่อนไหวภาษาไทย gif ภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว  วิทยาศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว   สังคมศึกษา  gif ภาพเคลื่อนไหว    ภาษาอังกฤษ 

 https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-kheiyn-reuxng-cak-cintnakar https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/khad-laymux https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-xan-ru-reuxng-laea-suxsar-di   
   https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/rabb-xxnlin-khxsxb-pisa 


gif ภาพเคลื่อนไหวhttps://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-suxgif ภาพเคลื่อนไหว
        
  gif ภาพเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรม gif ภาพเคลื่อนไหว
 • Nongbua Excellent Model Nongbua Excellent  ModelNongbua Excellent  Model **********            การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ใช้รูปแบบที่เป็นโมเดลหลัก ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2560 18:48 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560หัวข้อประชุมบริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560 1. สรุปรายงานผลการทดสอบและประเมินการอ่าน การเขียน นักเร ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2560 06:03 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 1.ประกาศผลการจัดกิจกรรม “ท้าพ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 21:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียนเดือน มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประผลการจัดการศึกษา **************** 1. การทดสอบอ่านเข ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 22:39 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียนกระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน************              นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 22:01 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559********************               แม้ว่าโรงเรียนจะได้ปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นเวลาเกือบ 20 ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2559 00:09 โดย คำตา อ้วนสาเล
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คลิกอ่านข่าวการศึกษา


ชมรมครูผู้รักษ์ภาษาไทยหนองบัวลำภู

  gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจ gif ภาพเคลื่อนไหว
 

แผนที่รวม

หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรมส่วนตัว