หน้าแรกgif ภาพเคลื่อนไหว
gif ภาพเคลื่อนไหว
อัพเดทล่าสุด วันที่ 23 กรกฎาคม 2560  เวลา  14.00 น.

ดาวน์โหลดรูปภาพ "วันแห่งเกียรติยศ ปี 59 " ที่นี่ครับ (อัพเดทวันที่ 15  พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.)

วิดีทัศน์ถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

YouTube Video

(อัพเดทวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 21.00 น.)
 ขอเชิญประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบในโรงเรียนแกนนำกลุ่มสาระดับอำเภอ จำนวน 14  แกนนำ ร่วมลงนามในเอกสาร MOU   วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.(วันประชุมประจำเดือนผู้บริหาร)   ณ ห้องประชุมนเรศวร  สพป.หนองบัวลำภู เขต  1 (ให้ประธานมาด้วยตนเอง)

ขอให้โรงเรียนแกนนำพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลุ่มสาระ อำเภอละ 14 เครือข่ายแกนนำ ส่งโครงการโดยละเอียด ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.หากพ้นกำหนดนี้จะถูกทวงงาน (อัพเดทวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 21.00 น.)
เอกสารประกอบการเขียนโครงการ
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ฟอร์มโครงการ
 (อัพเดทวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.)     ผลงานฉบับฝึกอบรมจากอาจารย์ ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์  ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ และ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 แบบฝึก PISA
รายชื่อครูที่ส่งงาน แบบฝึก PISA และสมควรได้รับวุฒิบัตร


 ด่วน... ประกาศผลการสอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา    คลิกดูผลที่นี่
gif ภาพเคลื่อนไหว

gif ภาพเคลื่อนไหวขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่กรุณากรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินการคิดคำนวณและสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 51   

  รายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ ปีการศึกษา 2559 คลิกตรวจสอบรายชื่อที่นี่   
                                                                                                      โปรดกรอกรายชื่อเพิ่มเติมที่นี่             ดูการกรอกข้อมูลgif ภาพเคลื่อนไหว สุดยอดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  5  กลุ่มสาระหลัก gif ภาพเคลื่อนไหว
 gif ภาพเคลื่อนไหวภาษาไทย gif ภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว  วิทยาศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว   สังคมศึกษา  gif ภาพเคลื่อนไหว    ภาษาอังกฤษ 

 https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-kheiyn-reuxng-cak-cintnakar https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/khad-laymux https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-xan-ru-reuxng-laea-suxsar-di   
   https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/rabb-xxnlin-khxsxb-pisa
gif ภาพเคลื่อนไหวhttps://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-suxgif ภาพเคลื่อนไหว
        
  gif ภาพเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรม gif ภาพเคลื่อนไหว
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560หัวข้อประชุมบริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560 1. สรุปรายงานผลการทดสอบและประเมินการอ่าน การเขียน นักเร ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2560 06:03 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 1.ประกาศผลการจัดกิจกรรม “ท้าพ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 21:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียนเดือน มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประผลการจัดการศึกษา **************** 1. การทดสอบอ่านเข ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 22:39 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียนกระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน************              นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 22:01 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559********************               แม้ว่าโรงเรียนจะได้ปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นเวลาเกือบ 20 ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2559 00:09 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ การอบรมพัฒนาเว็บไซต์การอบรมพัฒนาเว็บไซต์*********          การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับบุคลากรใน 41 เรียน รุ่นนำร่อง ระหว่างวันที่ 28 - 29  กันยายน  2559 และวันที่ 7 ต ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2559 19:18 โดย คำตา อ้วนสาเล
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชมรมครูผู้รักษ์ภาษาไทยหนองบัวลำภู

  gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจ gif ภาพเคลื่อนไหว
 

แผนที่รวม

หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรมส่วนตัว