หน้าแรกgif ภาพเคลื่อนไหว
gif ภาพเคลื่อนไหว
อัพเดทล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  เวลา  12.00 น.

ดาวน์โหลดรูปภาพ "วันแห่งเกียรติยศ ปี 59 " ที่นี่ครับ

gif ภาพเคลื่อนไหวgif ภาพเคลื่อนไหวสพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความตามแนวทาง PISA ให้แก่ครูชมรมภาษาไทย จำนวน 150 คน  จึงให้ทุกคนที่ผ่านการอบรม ดำเนินการดังนี้
1. เข้ากลุ่มตามระดับชั้น  2. เลือกอินโฟกราฟิก หรือถ้อยความคนละ 1 เรื่อง โดยไม่ซ้ำกับคนอื่นในระดัชั้นเดี่ยวกัน   3.  พัฒนาแบบฝึกที่ 4 คละสมรรถนะ   5. ตรวจสอบความถูกต้อง  6. บันทึกเป็นไฟล์เอกสาร  และพิมพ์   7. นำเสนอต่อทีมงาม (เพื่อน ๆ ) และวิทยากรประจำกลุ่ม   8. เลขานุการกลุ่มรวบรวมเป็นงานกลุ่ม  9. เขียนลงแผ่น DVD  10. ตรวจสอบความเรียบร้อยและส่งงานภายในวันที่ 27 พฤษภาคม  2560 ที่ห้องประชุมนเรศวร 11. วันที่ 27 พฤษภาคม  2560 ให้ทุกคน/กลุ่ม นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมปลั๊กไฟ รวมทั้งไฟล์งานไปด้วย
gif ภาพเคลื่อนไหวgif ภาพเคลื่อนไหวทำเนียบครูที่พัฒนาข้อสอบ PISA      ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม         หนังสือแจ้งโรงเรียนและรายชื่อ                             คำสั่ง

gif ภาพเคลื่อนไหว กำหนดการจัดงาน        แต่งกายชุดตรวจการ (สีกากี)  มาถึงสถานที่จัดงานก่อนเวลา 08.15 น.
gif ภาพเคลื่อนไหวคำกล่าวรายงานและคำกล่าวแสดงความยินดี

รายชื่อโรงเรียน ห้องเรียน และรายชื่อครู  นักเรียนที่ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
 ประกาศผลการจัดกิจกรรม "ท้าพิสูจน์" ปีการศึกษา 2559    
หนังสือนำส่งประกาศ    
ประกาศผลการจัดกิจกรรมท้าพิสูจน์
รายชื่อห้องเรียนและโรงเรียนแนบท้ายประกาศ   (ฉบับล่าสุดที่มีเลขที่เกีบรติบัตร)

 รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกเสียงและเขียนคำในระดับปรับปรุง   จึงขอให้โรงเรียนวางแผนและสอนซ่อมเสริมเพื่อ
พัฒนานักเรียนไปสู่ระดับพอใช้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 และรายงานเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560
        คลิกดูรายชื่อที่นี่                              คลิกกรอกแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่นี่                       ตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่นี่

 ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการติดตามการใช้หนังสือ "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ"  (ได้แจกให้โรงเรียนแล้ว)  จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย  ที่ใช้คู่มือดังกล่าว ได้ตอบแบบสอบถามการติดตามออนไลน์   ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560   ตามลิงค์ด้านล่าง   
คลิกกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่นี่

 ด่วน... ประกาศผลการสอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา    คลิกดูผลที่นี่
gif ภาพเคลื่อนไหว

gif ภาพเคลื่อนไหวขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่กรุณากรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินการคิดคำนวณและสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 51   

  รายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ ปีการศึกษา 2559 คลิกตรวจสอบรายชื่อที่นี่   
                                                                                                      โปรดกรอกรายชื่อเพิ่มเติมที่นี่             ดูการกรอกข้อมูลgif ภาพเคลื่อนไหว สุดยอดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  5  กลุ่มสาระหลัก gif ภาพเคลื่อนไหว
 gif ภาพเคลื่อนไหวภาษาไทย gif ภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว  วิทยาศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว   สังคมศึกษา  gif ภาพเคลื่อนไหว    ภาษาอังกฤษ 

 https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-kheiyn-reuxng-cak-cintnakar https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/khad-laymux https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-xan-ru-reuxng-laea-suxsar-di   
   https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/rabb-xxnlin-khxsxb-pisa
gif ภาพเคลื่อนไหวhttps://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-suxgif ภาพเคลื่อนไหว
        
  gif ภาพเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรม gif ภาพเคลื่อนไหว
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 1.ประกาศผลการจัดกิจกรรม “ท้าพ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 21:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียนเดือน มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประผลการจัดการศึกษา **************** 1. การทดสอบอ่านเข ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 22:39 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียนกระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน************              นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 22:01 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559********************               แม้ว่าโรงเรียนจะได้ปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นเวลาเกือบ 20 ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2559 00:09 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ การอบรมพัฒนาเว็บไซต์การอบรมพัฒนาเว็บไซต์*********          การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับบุคลากรใน 41 เรียน รุ่นนำร่อง ระหว่างวันที่ 28 - 29  กันยายน  2559 และวันที่ 7 ต ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2559 19:18 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • รายชื่อโรงเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ข้อมูลเดือยสิงหาคม 2559) รายชื่อโรงเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ข้อมูลเดือยสิงหาคม 2559) จำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านไม่ออก จำนวน 28 โรงเร ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 22:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบระหว่างเดือน ตุลาคม  2559-กุมภาพันธ์ 2560การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพนักเรียน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – ก ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2559 16:58 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • สรุปผลการอ่านเขียนเดือนสิงหาคม 2559 สรุปผลการอ่านเขียนเดือนสิงหาคม 2559บทสรุปผู้บริหาร การทดสอบและประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 *************           การทดสอบและประเม ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2559 00:03 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • บทสรุปผลการทดสอบและประเมินการอ่าน เขียนเดือนกรกฎาคม 2559 บทสรุปผลการทดสอบและประเมินการอ่าน เขียนเดือนกรกฎาคม 2559บทสรุปผู้บริหาร การทดสอบและประเมินการอ่าน การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 2  เดือน กรกฎาคม ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2559 00:52 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559 กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559    กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559ให้โรงเรียนวางแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับภาระงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2559 07:51 โดย คำตา อ้วนสาเล
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชมรมครูผู้รักษ์ภาษาไทยหนองบัวลำภู

  gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจ gif ภาพเคลื่อนไหว
 

แผนที่รวม

หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรมส่วนตัว