หน้าแรก
                                  
คลิปเลื่อนเงินเดือน
(Script)การนำเสนอประชุมครูคลิกที่นี่      
gif ภาพเคลื่อนไหวgif ภาพเคลื่อนไหวอัพเดทล่าสุด วันที่ 15  กรกฎาคม  2562 เวลา 08.00 น.

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ O-NET,NTและ RT ปีการศึกษา 2562 


ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2561
การนำแนวทางการนิเทศภายในลงสู่การปฏิบัติตามนโยบาย
ปี 2562 
ปีทองแห่งการนิเทศภายใน 

                                *** รายงานการรับชม


หมายเหตุ  ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
      1.ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1 รับชมเพื่อรับฟังนโยบายจาก ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
      2.ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
      3.ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3 รับชมเพื่อรับทราบแนวทางการนิเทศภายในฯ
(กรุณารับชมตามลำดับ)
***เพื่อป้องกันปัญหาในการรับชม ขอให้ดาวน์โหลดข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนรับชม
gif ภาพเคลื่อนไหว แนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียน  คลิกที่นี่  (อัพเดทวันที่ 7 มิถุนายน 2562)


gif ภาพเคลื่อนไหว โปรดคลิกเอกสารประกอบการประชุมครูวันที่ 14 พฤษถาคม 2562 เวลา 13.00 น.  คลิกที่นี่    ระบบประกัน (PPT)

           gif ภาพเคลื่อนไหว  แนวทางการส่งเสริมการคิดคำนวณ  (คณิตศาสตรฺ์)
1. ให้โรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
2. ประชุมชี้แจง กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ
3. ประเมินเพื่อจัดระดับคุณภาพด้านการคิดคำนวณของนักเรียนเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำสารสนสนเทศ
4.ครูผู้รับผิดชอบคณิตศาสตร์ระดับชั้นเรียนหรือห้องเรียนจัดหาสื่อ นวัตกรรมการหรือดาวน์โหลดจากห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา  อ้วนสาเล และดำเนินการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการนักเรียนเป็นระยะ
6. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
7. จัดเวทีหรือสนามแข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมทุกวัน อาทิ ให้นักเรียนฝึกคณิตคิดเร็วทุกเช้าก่อนเรียนหรือก่อนเลิกเรียนทุกวัน   ท่องสูตรคูณ   ทดสอบท่องสูตรคูณ
9. ส่งเสริมเวทคณิต และหรือ จินตคณิตในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
หลักสูตรทุจริตศึกษา
 ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ ทุจริตศึกษาที่นี่

gif ภาพเคลื่อนไหว สุดยอดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  5  กลุ่มสาระหลัก gif ภาพเคลื่อนไหว
 gif ภาพเคลื่อนไหวภาษาไทย gif ภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว  วิทยาศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว   สังคมศึกษา  gif ภาพเคลื่อนไหว    ภาษาอังกฤษ 

https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-kheiyn-reuxng-cak-cintnakar https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/khad-laymux https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-xan-ru-reuxng-laea-suxsar-di   
   https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/rabb-xxnlin-khxsxb-pisa 
https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/sux-wi-di-thasn-xan-xxk-kheiyn-di http://www.stemedthailand.org/?page_id=23http://ez.eduzones.com/test/

gif ภาพเคลื่อนไหวhttps://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-suxgif ภาพเคลื่อนไหว

        
ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์

e-ServiceE

e -Service 
 
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือน เมษายน 2561 เดือน เมษายน 2561หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือน เมษายน 2561 ************** 1.       ให้โรงเรียนการรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2561 18:59 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • คำชี้แจงการทดสอบ กิจกรรมตามไปดู คำชี้แจงการทดสอบ กิจกรรมตามไปดูคำชี้แจง กิจกรรมตามไปดู วิชาภาษาไทย (การอ่านรู้เรื่อง  และรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓          ๑. ข้อสอบการอ่านรู้เรื่อง ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 17:23 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • Nongbua Excellent Model Nongbua Excellent  ModelNongbua Excellent  Model **********            การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ใช้รูปแบบที่เป็นโมเดลหลัก ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2560 18:48 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560หัวข้อประชุมบริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560 1. สรุปรายงานผลการทดสอบและประเมินการอ่าน การเขียน นักเร ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2560 06:03 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 1.ประกาศผลการจัดกิจกรรม “ท้าพ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 21:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียนเดือน มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประผลการจัดการศึกษา **************** 1. การทดสอบอ่านเข ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 22:39 โดย คำตา อ้วนสาเล
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

nongbua2009@gmail.comAMSS++SMSSEMISE-GPOBEC TVOBEC MAILTEPE Onlineการจัดทำข้อมูลสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสลิปเงินเดือนออนไลน์


 
 คุณเข้าชมเป็นคนที่
เริ่มนับ 26 ธันวาคม 2558
ขอขอบคุณที่ใช้บริการ
      


หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรมส่วนตัว