หน้าแรก

 กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ 

gif ภาพเคลื่อนไหว

อัพเดทล่าสุดวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 18:50 น. (62104)


การน้อมนำ

 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

สู่สถานศึกษาและห้องเรียน  ปีการศึกษา  2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดข้อสอบคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 

ประจำเดือน มิถุนายน 2562  คลิกที่นี่

รายงานผลคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 
ประจำเดือน มิถุนายน 2562 คลิกที่นี่

8 รายงานนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(29 พฤษภาคม 2562)

 
ผล O-NET 2558-2561

๒๕๖๒ ปีทองของการนิเทศภายใน 
"ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน"

 ผลแข่งขันวิชาการฯ ระดับเขต คณิตศาสตร์ คลิก ตัวแทนเขตไประดับภาค  
ประกาศผล Best Practice วิดีทัศน์ผลงานที่ประสพผลสำเร็จ 2561
 ขอเชิญคุณครูคณิต สพป.นภ. 1 กรอกข้อมูล เพื่อความก้าวหน้าในการสอนคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มรักษ์สังคมศึกษาและคณิตศาสตร์


ปฏิทินกิจกรรม ศน.ชัยสิทธิ์

https://esan69.sillapa.net/sp-nbp1/