หน้าแรก


หลักสูตรเชิงสมรรถนะ
         Active Learning  ปีการศึกษา  2562      
ในศตวรรตที่ 21


ด่วน!!!  โรงเรียนที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามกรุณาคลิก!! ตอบแบบติดตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562  ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562        


**ด่วน**แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การบริหารจัดการนโยบาย  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
               
            
********************กรุณา ตอบก่อน วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ******************************************
วิดีโอ YouTubeโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561


ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กรอกแบบสำรวจ จำนวน 2 ชุด 
ให้แลวเสร็จในวันที่ 29 เมษายน 2561ประกาศล่าสุด

  • ทดสอบ ทดสอบ
    ส่ง 23 พ.ย. 2560 00:55 โดย Gadsinee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »