ประชาสัมพันธ์

Untitled Post

โพสต์13 พ.ค. 2562 23:25โดยฉัตรชนก ตันมา


รับชมการถ่ายทอดรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

โพสต์4 มี.ค. 2562 03:24โดยฉัตรชนก ตันมา


ประเมินห้องเรียน โรงเรียนคุณภาพ

โพสต์3 มี.ค. 2562 17:34โดยฉัตรชนก ตันมา   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2562 18:04 ]

28 ธันวาคม 2561 ประเมินห้องเรียน โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านย่านยาว และหนองน้ำรัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่ ประธานเครือข่ายการศึกษา และศึกษานิเทศก์เครือข่าย การเติมเต็มและสะท้อนผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน ให้กับผู้บริหารและครูผู้สอนอย่างดียิ่ง
 

26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"

โพสต์12 มิ.ย. 2561 02:32โดยฉัตรชนก ตันมา   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 02:51 ]

ประวัติของท่านสุนทรภู่ ท่านเป็นกวีเอกคนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์  เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1ค่ำ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2329  ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) บิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  มารดาเป็นคนจังหวัดไหนไม่ปรากฏ  ตั้งแต่สุนทรภู่ยังเด็ก บิดากลับไปบวชที่เมืองแกลง ส่วนมารดามีสามีใหม่มีลูกผู้หญิงอีก 2 คน ชื่อฉิมกับนิ่ม ต่อมามารดาได้เป็นแม่นมของพระองค์เจ้าจงกล พระธิดาของกรมพระราชวังหลัง สุนทรภู่จึงเข้าไปอยู่ในวังกับมารดา  ตอนยังเป็นเด็ก สุนทรภู่ได้เล่าเรียนที่วัดชีปะขาว (วัดศรีสุดาราม) โตขึ้นก็เข้ารับราชการเป็นนายระวางพระคลังสวน ไม่นานก็ลาออกเพราะไม่ชอบงานนี้ ชอบแต่การแต่งกลอน และแต่งสักวาเท่านั้น 


การประเมินเชิงประจักษ์ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ 2561

โพสต์12 มิ.ย. 2561 02:29โดยฉัตรชนก ตันมา   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 02:47 ]

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร และคณะกรรมการ จาก สพฐ.ประเมินผลงานเชิงประจักษ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยประสบความสำเร็จระดับประเทศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร เพื่อเข้ารับโล่รางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ 7/6/61

โพสต์9 มิ.ย. 2561 05:32โดยฉัตรชนก ตันมา

7 มิ.ย.61 : สพป.แพร่ เขต 1 จัดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 6 มิ.ย. 2561

โพสต์9 มิ.ย. 2561 05:03โดยฉัตรชนก ตันมา   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 05:05 ]

ประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดย นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงเรียนต้นแบบห้องสมุด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าแดง (อ.สอง) โรงเรียนบ้านนาจักร โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว และโรงเรียนบ้านท่าวะ ซึ่งโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


การประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ 6/6/61

โพสต์9 มิ.ย. 2561 04:51โดยฉัตรชนก ตันมา

นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

อบรมการสอนอ่านเขียน แบบแจกลูกสะกดคำ ป.1

โพสต์28 พ.ค. 2561 07:37โดยฉัตรชนก ตันมา   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 07:44 ]

การพัฒนาครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการสอนอ่าน เขียน แบบแจกลูกสะกดคำ โดยครูผู้สอนภาษาไทย ต้นแบบชั้น ป.1 ณ ห้องประชุมสักทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

1-10 of 16