การเป็นคณะทำงาน

9 พ.ย.59 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นเจ้าของเรื่อง
   
  
12 พ.ย.59 สพป.แพร่ เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ (เด็กพิเศษ) โดยมีนางภณิดา ทองประไพ นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นเจ้าของโครงการ
  
  
การประชุมแนวทางการประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551 และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วันที่ 19  พฤศจิกายน  2559
  
  
  


Comments