หน้าแรกประกาศล่าสุด

 • นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  รองผอ.สพป.แพร่เขต 1  และศึกษานิเทสก์ เครือข่าย เพื่อวางแผนนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสพฐ. รวมทั้งการนิเทศติดตาม นโยบาย "ปี 2559 นร.ชั้น ป.1 เมื่อเรียนจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน  และนร.ชั้น ป.2  ขึ้นไป ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง และ  สื่อสารได้"  ปีการศึกษา 2559   ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่เขต 1


 • 26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่" ประวัติของท่านสุนทรภู่ ท่านเป็นกวีเอกคนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์  เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1ค่ำ ปีมะเมีย ตรงกับว ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 02:51 โดย ฉัตรชนก ตันมา
 • การประเมินเชิงประจักษ์ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ 2561 ดร.บุญชู ชลัษเฐียร และคณะกรรมการ จาก สพฐ.ประเมินผลงานเชิงประจักษ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยประสบความสำเร็จระดับประเทศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร เพื่อเข้ารับโล่รางว ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 02:47 โดย ฉัตรชนก ตันมา
 • ประกาศผลการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 02:00 โดย ฉัตรชนก ตันมา
 • แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ 7/6/61 7 มิ.ย.61 : สพป.แพร่ เขต 1 จัดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ สพป.แพร่ เขต 1
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 05:32 โดย ฉัตรชนก ตันมา
 • ประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 6 มิ.ย. 2561 ประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดย ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 05:05 โดย ฉัตรชนก ตันมา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

chatchanok2517@gmail.com