หน้าแรก


ประกาศล่าสุด

 • นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  รองผอ.สพป.แพร่เขต 1  และศึกษานิเทสก์ เครือข่าย เพื่อวางแผนนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสพฐ. รวมทั้งการนิเทศติดตาม นโยบาย "ปี 2559 นร.ชั้น ป.1 เมื่อเรียนจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน  และนร.ชั้น ป.2  ขึ้นไป ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง และ  สื่อสารได้"  ปีการศึกษา 2559   ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่เขต 1


 • เอกสารการอ่านกับการคิด เอกสารการอ่านกับการคิด
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:02 โดย chatchanok tunma
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 19:56 โดย chatchanok tunma
 • ข้อสอบประเมินการอ่าน การเขียน เดือน มิถุนายน 2560
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 19:55 โดย chatchanok tunma
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 22:02 โดย chatchanok tunma
 • รายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานอขยาน และการตอบคำถามรายวัน แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลการท่องอาขยาน และการตอบคำถามรายวัน ให้รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ 30/11/59ค่ะการท่องอาขยาน รายงานที่ gg.gg/47wtuการตอบคำถามรายวัน ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2559 18:24 โดย chatchanok tunma
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

chatchanok2517@gmail.com