หน้าแรก


ประกาศล่าสุด

 • นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  รองผอ.สพป.แพร่เขต 1  และศึกษานิเทศก์ เครือข่าย เพื่อวางแผนนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสพฐ. รวมทั้งการนิเทศติดตาม นโยบาย "ปี 2559 นร.ชั้น ป.1 เมื่อเรียนจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน  และนร.ชั้น ป.2  ขึ้นไป ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง และ  สื่อสารได้"  ปีการศึกษา 2559   ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่เขต 1


 • Untitled Post
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:25 โดย ฉัตรชนก ตันมา
 • รับชมการถ่ายทอดรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
  ส่ง 4 มี.ค. 2562 03:24 โดย ฉัตรชนก ตันมา
 • ประเมินห้องเรียน โรงเรียนคุณภาพ 28 ธันวาคม 2561 ประเมินห้องเรียน โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านย่านยาว และหนองน้ำรัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่ ประธานเครือข่ายการศึกษา และศึกษานิเทศก์เคร ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2562 18:04 โดย ฉัตรชนก ตันมา
 • 26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่" ประวัติของท่านสุนทรภู่ ท่านเป็นกวีเอกคนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์  เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1ค่ำ ปีมะเมีย ตรงกับว ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 02:51 โดย ฉัตรชนก ตันมา
 • การประเมินเชิงประจักษ์ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ 2561 ดร.บุญชู ชลัษเฐียร และคณะกรรมการ จาก สพฐ.ประเมินผลงานเชิงประจักษ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยประสบความสำเร็จระดับประเทศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร เพื่อเข้ารับโล่รางว ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 02:47 โดย ฉัตรชนก ตันมา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

chatchanok2517@gmail.comหน้าเว็บย่อย (1): หลักสูตร