หน้าแรก
gif ภาพเคลื่อนไหว gif ภาพเคลื่อนไหว
อัพเดทล่าสุด วันที่ 30  พฤษภาคม 2560  เวลา  08.40 น.

gif ภาพเคลื่อนไหวแบบกรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ 
ศูนย์ข่ายฯ ทำการแข่งขันในระดับศูนย์เครือข่ายฯให้แล้วเสร็จ  ภายในวันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน 2560  โดยพร้อมเพรียงกัน และศูนย์เครือข่ายฯ  ส่งรายนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ในแต่ละกิจกรรมตามระดับชั้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2559  ในระบบออนไลน์ที่ห้องนิเทศออนไลน์  ศน. มะลิวรรณ  สุขใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 14 มิถุนายน 2560  และแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันเสาร์ที่ 17  มิถุนายน  2560 ณ  โรงเรียนหนองบัววิทยายน
4. กิจกรรมคัดลายมือ              9.  รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน
5. กิจกรรมเขียนตามคำบอก    10. ห้องแข่งขัน


gif ภาพเคลื่อนไหวgif ภาพเคลื่อนไหวด่วน... ประกาศผลการสอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา      คลิกดูผลที่นี่

 

gif ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ gif ภาพเคลื่อนไหว

Recent Announcements

Showing posts 1 - 5 of 12. View more »

 gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจgif ภาพเคลื่อนไหว
 http://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

 
 gif ภาพเคลื่อนไหวจากการประเมินการอ่าน การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 59 ปรากฏว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้     จึงให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามตารางข้างล่าง ดำเนินการดังนี้
    1. ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ e - MES  เมนู (1)รายงานประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ปี59    (2)ฟอร์มกรอกรายงานจำแนกสาเหตุอ่าน/เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 2 ภายในสิงหาคม 59      ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
     2. ให้วางแผนและระบุวิธีแก้ไขปัญหาและดำเนินการแก้ปัญหา การอ่าน การเขียนนักเรียนแต่ละคนตามสาเหตุ และให้รายงานตามแบบรายงานที่ลิงค์ด้านล่าง ภายใน10 ตุลาคม  2559     โปรดคลิกดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลที่นี่  แล้วส่งกลับที่อีเมล์ nongbua2009@gmail.co