แบบฝึกคณิตคิดเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรียนคุณครูและท่านที่สนใจทุกท่านหากมีความประสงค์ที่ต้องการใช้แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ซึ่งเป็นไฟ PDF.
ซึงผมได้นำมาจากสำนักวิชาการของสพฐ.ท่านสามารถดูและดาวน์โหลตได้ที่ ไฟล์แนบข้างล่างนี้นะครับ
เมื่อท่านได้ดูหรือได้ดาวน์โหลตไปใช้แล้ว เพื่อเป็นกำลังใจในการสรรหาสื่อ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
มาอำนวยความสะดวกกับทุกท่านในโอกาสต่อๆไปก็ขอความกรุณาท่านได้แสดงความคิดเห็นให้ผมด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
พ.ต.กรณัฐ   รัตนยรรยง

Ċ
awP4-N1.pdf
(1135k)
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:23
Ċ
awP4-N2.pdf
(1102k)
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:24
Ċ
awP4-N3.pdf
(1451k)
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:25
Ċ
awP4-N4.pdf
(1149k)
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:25
Ċ
awP4-N5.pdf
(1010k)
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:25
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:25
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:25
Ċ
awP4-N8.pdf
(1467k)
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:26
Comments