บช.คุมงบประมาณ ปี2559

บัญชีคุมเงินงบประมาณภาไทย งบปี 2559
เลขที่ส่งออกลงวันที่งบจำนวนเงินโอนทั้งสิ้นวันที่ใช้โครงการฯกิจกรรมฯจำนวนเงินคงเหลือหมายเหตุ
04002/328026/10/2001ดำเนินงาน138,00027-29 ต.ค.58ร่วมประชุมศน.ภาษาไทย รับนโยบาย5000133,000กรณัฐ
Comments