บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยชั้นเด็กเล็ก

เรียนคุณครูและท่านที่สนใจทุกท่านหากมีความประสงค์ที่ต้องการใช้บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น  ๗๐๘ ซึ่งเป็นไฟ PDF.
ซึงผมเอามาจากสพฐ.ท่านสามารถดูและดาวน์โหลตได้ที่ ไฟล์แนบข้างล่างนี้นะครับเมื่อท่านได้ดูหรือได้ดาวน์โหลตไปใช้แล้ว เพื่อเป็นกำลังใจในการสรรหาสื่อ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมาอำนวยความสะดวกกับทุกท่านในโอกาสต่อๆไปก็ขอความกรุณาท่านได้แสดงความคิดเห็นให้ผมด้วยนะครับ

ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

พ.ต.กรณัฐ   รัตนยรรยง        

Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
10 ต.ค. 2554 02:33
Comments